Ανακοινώσεις

01-11-2011

Θορυβημένοι είναι οι αγρότες από τις φήμες για εξαίρεσή τους από το ειδικό καθεστώς φορολόγησης, με την υποχρέωση να διατηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων όπως επιβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Τρόικα πιέζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να λάβει νέα μέτρα, με στόχο την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και την πιο αυστηρή φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να εντάξει μια ρύθμιση για τους αγρότες, στο υπό εκπόνηση φορολογικό νομοσχέδιο, με την οποία θα υποχρεωθούν να τηρούν φορολογικά βιβλία και να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις για τα προϊόντα που πωλούν, δηλαδή να γίνουν κι αυτοί επιτηδευματίες. Παράλληλα το τελευταίο χρονικό διάστημα «πληθαίνουν» περίεργα κείμενα που αναφέρονται σε αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και έχουν «φουσκωμένες» τραπεζικές καταθέσεις.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα φέρει «κόλαση» στον αγροτικό τομέα τονίζουν στον ΑγροΤύπο οι εκπρόσωποι των αγροτών. Ο αγροτικός πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του μεγάλης ηλικίας και δεν μπορεί να κρατάει όλα αυτά τα παραστατικά που θα απαιτηθούν, αναφέρουν εκπρόσωποι των αγροτών στον ΑγροΤύπο. Όπως υποστηρίζουν ακόμη, από τη στιγμή που ο καθένας δηλώνει τα στρέμματα που καλλιεργεί στο ΟΣΔΕ, αν έχει τιμολόγια που δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει αυτομάτως θα μπορεί να αποκαλυφθεί.

Θυμίζουμε ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠA, που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές, από την 1 Οκτωβρίου 2010 έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠA, τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης. Όμως η υποχρέωση της τήρησης βιβλίου αφορά μόνο τα αγαθά τα οποία διατίθενται στη λαϊκή αγορά και όχι και τα λοιπά αγροτικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται από το χωράφι ή πλανοδίως ή με άλλο τρόπο γενικά, εκτός λαϊκών αγορών.

O Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), Λεωνίδας Πολυμενάκος, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής:
«Η θέση μας είναι ότι δεν είναι εφικτό να υπάρξει καθεστώς που να υποχρεώνει όλους τους αγρότες να διατηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων. Εμείς προτείνουμε το κανονικό καθεστώς, για όσους αγρότες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να το προωθήσει γιατί έτσι ελέγχεται η φοροδιαφυγή και βοηθά την επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά όμως το ειδικό καθεστώς φορολόγησης είναι αδύνατο να καταργηθεί. Θα φέρει πραγματική «κόλαση» στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχουν σήμερα οι κατάλληλοι μηχανισμοί υποστήριξης που να βοηθήσουν λογιστικά το σύνολο των αγροτών. Επίσης οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν αυτή την πολύπλοκη διαδικασία. Για έναν αγρότη με 2000 – 3.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα είναι αδιανόητο να επιβάλλουν αυτή τη διαδικασία. Εκτιμώ ότι το να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στον πρωτογενή αγροτικό τομέα».

Ο κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής:
«Αν υπάρχουν αγρότες που έχουν υψηλά εισοδήματα τότε συμφωνώ να συνεισφέρουν και να φορολογηθούν. Αν όμως έχουν εισοδήματα της τάξης των 5.000 – 10.000 ευρώ τον χρόνο δεν είναι ανάγκη να μπούνε σε τέτοιες διαδικασίες με βιβλία εσόδων και εξόδων. Τα οποία δεν θα φέρουν και κάποιο όφελος στο κράτος.
Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που κρατάνε βιβλία εσόδων και εξόδων είναι ένα μικρό ποσοστό. Συνήθως κάποιοι αγρότες που μπαίνουν σε κάποια αναπτυξιακά προγράμματα και κάνουν επενδύσεις μπορούσαν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς και διατηρούν αυτά τα βιβλία. Οι περισσότεροι αγρότες ανήκουν στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης. Εκτιμώ ότι πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο για όλους τους αγρότες. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που είναι μεγάλης ηλικίας και δεν μπορούν να κρατάνε όλα αυτά τα παραστατικά (αποδείξεις, βιβλία, τιμολόγια κ.α.) που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία».

Ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής:
«Ένα τέτοιο μέτρο θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους αγρότες και ουσιαστικά δεν πρόκειται να έχει κανένα κέρδος το κράτος. Σαν ΠΑΣΕΓΕΣ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό που προτείναμε είναι για εισόδημα από ένα ποσό και άνω να είναι υποχρεωμένος ο αγρότης να κρατά βιβλία. Το ύψος αυτό το συζητάμε. Αλλά δεν συζητάμε την επιβολή σε όλους τους αγρότες ενός τέτοιου μέτρου.
Για να καταλάβετε να αναφέρουμε σαν παράδειγμα στη φυτική παραγωγή ένας εσπεριδοκαλλιεργητής για κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ πρέπει να διαθέτει 500 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος του κλήρου αυτών που καλλιεργούνε εσπεριδοειδή στην Ελλάδα είναι 12 στρέμματα. Πάνε να στείλουν τους αγρότες στους λογιστές χωρίς στην ουσία να έχουν κανένα κέρδος. Αυτοί που σκέφτηκαν αυτό το μέτρο εκτιμώ ότι θέλουν να αποφύγουν να δίνουν την επιστροφή του ΦΠΑ, που είναι ένα σοβαρό ετήσιο έσοδο για τους αγρότες.
Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, η επιστροφή ΦΠΑ, που είναι 11% επί των τιμολογίων πώλησης, είναι ως ακολούθως:
· 0 – 1.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ αφορά 259.886 αγρότες και ανέρχεται στα 78 εκ. ευρώ
· 1.000 – 2.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ αφορά 40.883 αγρότες και ανέρχεται στα 57 εκ. ευρώ
· 2.000 – 5.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ αφορά 25.000 αγρότες και ανέρχεται στα 75 εκ. ευρώ
· 5.000 – 10.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ αφορά 5.000 αγρότες και ανέρχεται στα 33 εκ. ευρώ
· 10.000 - 20.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ αφορά 1.300 αγρότες και ανέρχεται στα 17 εκ. ευρώ
Βλέπουμε ότι η επιστροφή ΦΠΑ δεν αφορά τόσο μεγάλα ποσά. Δηλαδή επειδή έπιασαν έναν αγρότη με τραπεζικές καταθέσεις 10 εκατ. ευρώ, βρίσκουν δικαιολογία για να επιβάλουν σε όλους τους αγρότες βιβλία εσόδων και εξόδων.
Πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο καθένας δηλώνει τα στρέμματα που καλλιεργεί στο ΟΣΔΕ και παρουσιάζει τιμολόγια που δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει, αυτομάτως θα μπορεί να αποκαλυφθεί. Αφού το ΟΣΔΕ ολοκληρώθηκε δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην μπορούνε να πιάσουν τη φοροδιαφυγή με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού».

Ο κ. Μαργαρίτης Θεολόγου, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής:
«Είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο στο σύνολο των κτηνοτρόφων. Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Κάποιοι κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα έχουν πάει στο κανονικό καθεστώς από μόνοι τους. Ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει στην εξαφάνιση των κτηνοτρόφων. Υπάρχουν προοπτικές για την κτηνοτροφία στη χώρα μας, αλλά πρέπει κάποιοι να καθίσουν σοβαρά και να κοιτάξουν να λύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αντί να προσπαθούν να επιβάλλουν και άλλα».

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κηπευτικών Κουντούρας κ. Μανώλης Δαράκης, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής:
«Δεν είναι ό,τι καλύτερο για έναν παραγωγό να τηρεί βιβλία εσόδων και εξόδων. Θα αναγκάζεται να πληρώνει λογιστή και να κρατά παραστατικά. Αν ήθελαν θα μπορούσαν με άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή. Εμείς στα θερμοκήπια που διακινούμε τα προϊόντα μέσω του συνεταιρισμού δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόβουμε τιμολόγια. Το πρόβλημα είναι με όσους διακινούν προϊόντα με εμπόρους. Εκτιμώ ότι ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργήσει πρόβλημα στους αγρότες της χώρας. Υπάρχει μια επιστροφή ΦΠΑ που την εισπράττουν κάθε καλοκαίρι οι αγρότες και η οποία οδηγεί τους αγρότες να κόβουν τιμολόγια. Αν θα αναγκαστούμε να πάμε σε ένα τέτοιο καθεστώς θα μας σταματήσουν την επιστροφή ΦΠΑ».

Σταύρος Παϊσιάδης