Ανακοινώσεις

19-09-2015

Παράταση στο μειωμένο παράβολο και τροποποιήσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων πραγματοποίησε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 04/09/2015.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με θέμα «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» και βάση της ΚΥΑ 7716/89356/14-8-2015 (ΦΕΚ Β΄1700) το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις ορίζεται ως εξής:

α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω τέλος εξέτασης ορίζεται σε 25 ευρώ,

β) από την 27η Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω τέλος εξέτασης ορίζεται σε 50 ευρώ.

Επιπλέον, ορίζεται ότι «οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης δύνανται να χορηγούν τα πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά από γραπτές εξετάσεις των ενδιαφερομένων σε ερωτήσεις από τη βάση δεδομένων που τηρεί το Υπουργείο».

 

Διαβάστε όλο το κείμενο του Κανονισμού όπως αναρτήθηκε από το Υπουργείο:

«Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Πηγή: minagric.gr