Ανακοινώσεις

28-12-2015

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του 2013, για την βιολογική γεωργία και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών.

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.329.803,56 € για 315 από τους 370 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Σερρών.