Ανακοινώσεις

30-01-2017

Με Δελτίο Τύπου το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοίνωσε την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εκθέσεων αξιολόγησης για τις νέες ποικιλίες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, ετών 2015-2016.

Δελτίο Τύπου

Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός νέων ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και μηλιάς είναι διαθέσιμος που μπορεί να έχουν υψηλή παραγωγή, πολύ καλό χρωματισμό, μέγεθος και ικανότητα συντήρησης, να διευρύνουν το χρονικό διάστημα συγκομιδής, να έχουν το χαρακτηριστικό του αυτογόνιμου, ανθεκτικότητας στην ίωση σάρκα (βερικοκιά) κ.α.

Αναμφίβολα οι νέες ποικιλίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της δενδροκομίας στην Ελλάδα, όμως ο μεγάλος διαθέσιμος αριθμός προκαλεί σύγχυση σε παραγωγούς που δεν ξέρουν τι να διαλέξουν.

Επιπλέον τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών επηρεάζονται κατά μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες μίας περιοχής και ένα μικρό ποσοστό από αυτές τελικά χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς.

Στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας πραγματοποιείται ερευνητικό πρόγραμμα αξιολόγησης ποικιλιών με την υποστήριξη 17 ιδιωτικών και συνεταιριστικών φορέων.

Ανακοινώνουμε πως αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται αποτελέσματα αξιολόγησης 47 ποικιλιών ροδακινιάς, 17 ποικιλιών νεκταρινιάς, 25 ποικιλιών βερικοκιάς, 17 ποικιλιών κερασιάς και 27 ποικιλιών μηλιάς, ηλικίας 3 ή 4 ετών για τα έτη 2015-2016.

Στις εκθέσεις παρουσιάζονται ο χρόνος άνθησης, συγκομιδής, παραγωγικότητα και χαρακτηριστικά καρπού όπως σχήμα, συμμετρία, παρουσία ραφής, μύτης στην άκρη του καρπού, ποσοστό κάλυψης του καρπού με επίχρωμα, συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών και ογκομετρούμενη οξύτητα καθώς και μεταβολές στην αντίσταση στη πίεση κατά τη συντήρηση σε συνθήκες δωματίου για 3 ημέρες.

Επίσης παρουσιάζονται οι μεταβολές κλιματολογικών παραμέτρων που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη Νάουσα, ημερολόγιο ωρίμανσης, φωτογραφίες των ποικιλιών και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους.

Αφιερώνουμε τις πρώτες εκθέσεις στη μνήμη του κ. Θεολόγη Καραΐνδρου, πρώην προέδρου της Α.Σ. Venus, ο οποίος εμψύχωσε την επίτευξη του παρόντος μακροχρόνιου ερευνητικού προγράμματος. Ευχαριστούμε τους ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Α.Σ. Βελβεντού «Δήμητρα», ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε., Φυτώρια Τσεσμελή, Α.Σ. Αγροτική Ανάπτυξη. ‘FARMA CHEM, VENUS growers, Α.Σ. Επισκοπής, ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, ΑΣΟΠ Επισκοπής, Agro Q O.E. για τη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 ετών του έργου. Επίσης ευχαριστούμε τα φυτώρια ‘Vitro Ελλάς Α.Ε.’, ‘Φυτώρια Αποστόλου’, ‘Φυτώρια Δανιηλίδη’, ‘Φυτώρια Μίλη’, ‘Φυτώρια Π. Μπουρδάνος’ και ‘Φυτώρια Πουλτσίδη’ για την προσφορά δένδρων.

Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα του παρόντος προγράμματος έρχονται να καλύψουν ένα κενό, και να ενισχύσουν τη σύγχρονη Ελληνική δενδροκομία. Τέλος, προσκαλούμε και περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο 2017 τους επόμενους χρυσούς, ασημένιους και χάλκινους σπόνσορες για τη συνέχιση του έργου.

Εκ μέρους της ομάδας υποστήριξης του έργου

Η επιστημονικά υπεύθυνη

Δρ Παυλίνα Δρογούδη

17 all employee