Ανακοινώσεις

03-05-2017

Ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

fyllodeths pinakas

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και:

- την Ανάρσια (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και

- τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων