Ανακοινώσεις

09-06-2017

Η μέση ετήσια παραγωγή οσπρίων στην Ελλάδα είναι 33.000 - 35.000 τόνοι, ενώ η κατανάλωση είναι περίπου 90.000 - 100.000 τόνοι

 

Τα όσπρια στην Ελλάδα ήταν οι τροφές που κάλυπταν τις βασικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού σε πρωτεΐνες. Η φασολάδα θεωρείται ακόμη και σήμερα εθνικό φαγητό. Με την άνοδο όμως του βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας και την αντικατάσταση των οσπρίων από το κρέας στην κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σε πρωτεΐνες, τα όσπρια αν και αποτελούν το συνώνυμο της υγιεινής διατροφής, άρχισαν να εγκαταλείπονται από το τραπέζι της ελληνικής οικογένειας και να αντικαθίστανται από το κρέας, του οποίου όμως η υπερκατανάλωση, πέραν των προβλημάτων που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι ένα προϊόν ακριβό και ελλειμματικό στη χώρα μας με αποτέλεσμα να απαιτούνται τεράστιοι πόροι για την εισαγωγή του.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση τα όσπρια καλλιεργούνται σε ασή• αντες εκτάσεις αν λάβουμε υπόψη μας τη σπουδαιότητά τους και τα πλεονεκτή• ατά τους, ενώ η γενική τάση δείχνει μία συνεχή μείωση της καλλιέργειάς τους. Η ίδια τάση επικρατεί και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η παραγωγή τους στη χώρα μας συνεχώς να μειώνεται.

Οι κυριότεροι λόγοι της μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων με όσπρια είναι:

• Ο προσανατολισμός της ΚΑΠ για επιδοτούμενες καλλιέργειες οδήγησε πολλούς αγρότες στο να στραφούν στην καλλιέργεια των σιτηρών και του βαμβακιού.

• Η έλλειψη επιδοτήσεων στην καλλιέργεια των οσπρίων.

• Ο ανταγωνισμός της ελληνικής παραγωγής οσπρίων από τα εισαγόμενα σε χαμηλές τιμές αλλά και συνήθως χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με τα ελληνικά όσπρια.

• Η ανυπαρξία τυποποίησης και ενός αξιόπιστου συστήματος εμπορίας

• Υπάρχει σε μεγάλη κλίμακα το φαινόμενο της «ελληνοποίησης» εισαγόμενων ποσοτήτων οσπρίων από άλλες χώρες.

Η χώρα μας καλύπτει το 60% περίπου των ετήσιων αναγκών της σε όσπρια με εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από την Τουρκία, αλλά και χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Μεξικό, η Αίγυπτος, η Μαδαγασκάρη και η Ινδία.

 

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ