Ανακοινώσεις

05-08-2017

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

(Tetranychus urticae)

tetranyxos melitzana

Εικ.1 ακμαία τετρανύχων και αυγά Εικ.2 παρασιτισμός τετρανύχου

Διαπιστώσεις: Έναρξη της προσβολής από τον τετράνυχο διαπιστώθηκε στις καλλιέργειες της Μελιτζάνας στο νομούς Μαγνησίας,Καρδίτσας,Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως etoxazole, abamectin, κ .α.

Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

pronymfes doryforoy melitzana

Εικ.3-4 προνύμφες του δορυφόρο Π.Κ.Π.Φ. Βόλου.

pronymfes doryforoy elhniko melitzana

Εικ.5 ενήλικο και προνύμφες του δορυφόρου.

Την εμφάνισή του έκανε ο δορυφόρος στις καλλιέργειες με μελιτζάνα στο Νομό Μαγνησίας. 

Ο Δορυφόρος είναι πολύ σοβαρός εχθρός της μελιτζάνας .

Τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται από το φύλλωμα ,τους τρυφερούς βλαστούς και τους καρπούς των φυτών της μελιτζάνας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταπολέμησης τους μπορεί να καταστρέψουν την παραγωγή.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις καλλιέργειες όπου έχει παρουσιαστεί το έντομο με σκευάσματα του bacillus thuringiensis κ.α. εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων