Ανακοινώσεις

11-10-2017

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας σας προσκαλούν στην ημερίδα / πρακτική εκπαίδευση με τίτλο:

“ Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών: Ψεκασμοί, από τη θεωρία στην πράξη”

Η ημερίδα απευθύνεται σε παραγωγούς, γεωπόνους και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φυτοπροστασία και τη πιστοποίηση των γεωργικών προιόντων.

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/10/2017 και ώρα 10:30 στο Κτήμα Μαλίτα στον Τύρναβο (όπισθεν ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνει επίδειξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των ψεκασμών ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, να αποφεύγεται η ρύπανση των υδάτων και να υποστηρίζεται η πιστοποίηση των γεωργικών προιόντων.

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Afisa 20171014 Τύρναβος