Ανακοινώσεις

12-05-2018
Ευφυής γεωργία: Πρώτη εθνική υποδομή στην Ευρώπη.  

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση το ακόλουθο ψηφιακό έργο:

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί, για 15 ημέρες, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.