Ανακοινώσεις

06-07-2018

Οι καρποί είναι ευαίσθητοι κατά την περίοδο αλλαγής του χρώματος. Θα πρέπει οι καλλιεργητές να είναι σε επιφυλακή και να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους για τυχόν προσβολές. 

  Καρπόκαψα ροδακινιάς (Grapholitha molesta)

karpokaca mhlo 1.2

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές με μικρό αριθμό συλλήψεων, εκτός από την περιοχή του Νέστου-Χρυσούπολης του Ν.Καβάλας, όπου ο αριθμός των εντόμων είναι αυξημένος.

Σε ορισμένες περιοχές (ν. Δράμας) παρατηρήθηκαν προνύμφες να τρέφονται κυρίως στους βλαστούς χωρίς πρόκληση ζημιάς στους καρπούς.

Ωστόσο, επειδή οι καρποί είναι ευαίσθητοι κατά την περίοδο αλλαγής του χρώματος, θα πρέπει οι καλλιεργητές να είναι σε επιφυλακή και να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους για τυχόν προσβολές.

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να επέμβουν με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο συγκομιδής από την τελευταία επέμβασηιδιαίτερα στις όψιμες ποικιλίες.

► Ανάρσια  (Anarsia lineatella)

Anarsia lineatella rodakino pronimfi 2

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

► Φυλλοδέτης της ροδακινιάς (Adoxophyes orana)

Adoxophyes orana rodakino anaptigmeni pronimfi

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώθηκε αυξημένος αριθμός συλλήψεων μόνο στην περιοχή του Νέστου-Χρυσούπολης.

Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση της καρπόκαψας της ροδακινιάς καταπολεμούν αποτελεσματικά και τυχόν προβολές από φυλλοδέτη.

► Δροσόφιλα (Drosophila suzukii)

DROSSU 3847

Διαπιστώθηκε σχετικά αυξημένος αριθμός συλλήψεων του Drosophila suzukii στο δίκτυο των παγίδων του ν. Δράμας. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους για τυχόν παρουσία ύποπτων προβολών και να επέμβουν ανάλογα, καθώς η συγκεκριμένη δροσόφιλα αναπτύσσεται και σε ακέραιους καρπούς.

► Μονίλια

monilia laxa

Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και συγκεκριμένα της μονίλιας, οι καλλιέργειες θα πρέπει να προστατευτούν με την εφαρμογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια, ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων