Ανακοινώσεις

10-08-2018

Η σωστή απόρριψη των παρασιτοκτόνων που έχουν περισσέψει είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή διάθεση και χρήση των συνταγογραφούμενων φυτοφαρμάκων.

Στόχος είναι να αποφευχθεί η κακή χρήση, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες και η γενική ανθρώπινη ασφάλεια. Τα αχρησιμοποίητα και τα εναπομείναντα παρασιτοκτόνα μπορούν μερικές φορές να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά περιστασιακά η αποθήκευση, αφού αυτά έχουν αναμιχθεί, τα καθιστά μη κατάλληλα για χρήση σε μια μελλοντική ημερομηνία.

Αυτές οι τοξικές χημικές ουσίες πρέπει να μεταφερθούν σε μονάδα επεξεργασίας ή σεχώρο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμη και κενά δοχεία πρέπει να καθαρίζονται και να απορρίπτονται σωστά, καθώς εξακολουθούν να περιέχουν μικρές ποσότητες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Μάθετε πώς να πετάτε τα φυτοφάρμακα με υπεύθυνο τρόπο, ώστε οι συνέπειες να είναι οι ελάχιστες.

Γιατί όμως είναι απαραίτητη η σωστή αποθήκευση και απόρριψη των φυτοφαρμάκων;

Τα φυτοφάρμακα περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες που προορίζονται να σκοτώσουν ζωντανούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, έχουν την ικανότητα να βλάπτουν και άλλους ζώντες οργανισμούς, όπως τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και άγρια ζώα, τα ψάρια, τα πουλιά κ.α.

Ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν επίσης να βλάψουν το περιβάλλον καθώς εάν δεν απορριφθούν σωστά μπορεί να μεταφερθούν μακριά μέσω της βροχής και των υπογείων υδάτων.

Οι προσεκτικές μέθοδοι απόρριψης φυτοφαρμάκων αποτελούν το κλειδί για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών συνεπειών γενικά.

pesticide2

Η απόρριψη των αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων απλά χύνοντας την περίσσεια στην αποχέτευση και στη συνέχεια απόρριψη του κενού δοχείου εγείρει ένα πρόβλημα που περνά μέσα από τα φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα αλλά και την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Οι τοξικές ουσίες, γενικά, εξακολουθούν να είναι ενεργές όταν απορρίπτονται με αυτόν τον τρόπο και μπορούν να μολύνουν ολόκληρο το οικοσύστημα.

Το κενό δοχείο μπορεί να έχει μόνο ένα εκατομμυριοστό του ποσοστού χημικών που έχει παραμείνει σε αυτό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα τοξικό χημικό προϊόν για μικρούς οργανισμούς σε αυτήν την ποσότητα. Κάθε μικρό κομμάτι που ξεπλένεται, αυξάνεται διαδοχικά οπότε και η μόλυνση παίρνει την ανιούσα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τααυξανόμενα επίπεδα μόλυνσης είναι δύσκολα διαχειρίσιμα και η μόλυνση θα εξαπλωθεί έξω από το σημείο απόρριψης του κενού δοχείου και θα προχωρήσει παραπέρα.

Πώς απορρίπτω τα κενά δοχεία φυτοφαρμάκων;                           

Οι περισσότεροι δήμοι διαθέτουν σταθμούς επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτοί οι τόποι συλλογής θα σας δώσουν τη δυνατότητα να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τη σωστή αποθήκευση και διάθεση των φυτοφαρμάκων. Θα λάβουν επίσης αχρησιμοποίητα φυτοφάρμακα και θα τα καταστρέψουν για εσάς με ασφαλή τρόπο. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος διάθεσης αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων.

Είναι απαραίτητο να έχετε τα φυτοφάρμακα που είναι προς απόρριψη, στην αρχική τους συσκευασία μαζί με την ετικέτα πάνω στην οποία υπάρχουν όλες οι πληροφορίες της σωστής απόρριψης του προϊόντος. Επίσης, οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες προσεκτικά.

Πώς απορρίπτω τις εναπομείναντες ποσότητες φυτοφαρμάκων;        

Μέχρι να συλλέξετε έναν μεγάλο αριθμό φυτοφαρμάκων προς απόρριψη, θα πρέπει να τα συλλέξετε αρχικά σε μια δροσερή, κλειστή τοποθεσία και στη συνέχεια όλες οι ποσότητες μαζί να μεταφερθούν στην κατάλληλη τοποθεσία συλλογής αυτών των αποβλήτων.

pesticide3

Στην περίπτωση που το δοχείο είναι κενό, μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο για απόρριψη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Ξεπλύνετε το δοχείο 3 φορές και χρησιμοποιήστε το μείγμα σε έναν ψεκαστήρα σε περιοχές που αναφέρονται ως ασφαλείς στην ετικέτα.

  2. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις και τους τρόπους εφαρμογής βάσει ετικέτας.

Είναι σημαντικό για την υγεία σας και την υγεία του πλανήτη να χρησιμοποιηθούν ασφαλή μέσα απόρριψης των ποσοτήτων των φυτοφαρμάκων που απομένουν. Αυτές οι μέθοδοι θα προστατεύσουν εσάς και την οικογένειά σας καθώς και τον σχεδόν υπέροχο κόσμο στον οποίο ζούμε…