Ανακοινώσεις

04-10-2018

Για να πραγματοποιηθούν μολύνσεις είναι απαραίτητη η βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία (σχηματισμός δρόσου) και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 

kuklokonio1

Συμπτώματα

Ο μύκητας παρουσιάζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων με σχηματισμό κυκλικών κηλίδων με χρώμα σταχτί ως καστανό και καπνώδη εμφάνιση.

 Όταν η προσβολή γίνεται σοβαρή, παρατηρείται φυλλόπτωση, με αποτέλεσμα το δένδρο να εξασθενεί. Για να πραγματοποιηθούν μολύνσεις είναι απαραίτητη η βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία (σχηματισμός δρόσου) και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οδηγίες:

Να γίνει άμεσα επέμβαση και να προσεχτούν ιδιαίτερα οι ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και οι ευαίσθητες ποικιλίες.

Το ψεκαστικό υγρό να βρέχει καλά το φύλλωμα. Ιδιαίτερα ευαίσθητες ποικιλίες στο κυκλοκόνιο είναι η Καλαμών και δευτερευόντως το Μανάκι.

Η ποικιλία Μεγαρίτη (Λαδολιά) και κυρίως η Κορωνέικη παρουσιάζουν σχετική αντοχή στην ασθένεια.

Φυτ/κα Προϊόντα:

Τα εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα (21 Ημ.), Κρεσοξίμ μεθύλ (30 ημ.) Μανκοζέμπ (21 ημ.), Ντοντίν (7ημ.), Ντιφενοκοναζόλ (30ημ.), Τριφλοξιστρομπίν (14 ημ. Και 1 εφαρμογή ανά καλ. περίοδο).

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ – ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

kerkospora

Κερκόσπορα

 

gloiosporio

Γλοιοσπόριο

Κερκόσπορα:

Οι προσβολές από τον μύκητα ξεκινούν αυτή την εποχή. Προκαλεί κηλίδες στους καρπούς και στα φύλλα.

Γλοιοσπόριο:

Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς στην αρχή της ωρίμανσης και μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Οδηγίες:

Η επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα προλαμβάνει τις προσβολές από τους δύο μύκητες.

Φυτ/κα Προϊόντα:

Τα εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα, Ντοντίν.

ΚΑΠΝΙΑ

kapnia

Οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται σε μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων κοκκοειδών και επομένως η έγκαιρη καταπολέμηση τους εξασφαλίζει την προστασία από την καπνιά.

Οδηγίες:

Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα που γίνεται γα το κυκλοκόνιο βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

karkinwsh

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο σχηματισμός υπερπλασιών (καρκινώματα), κυρίως σε βλαστούς και κλάδους.

Η μόλυνση γίνεται μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται από τη συλλογή του ελαιόκαρπου , με το κλάδεμα, από χαλάζι και παγετό καθώς και από μη καλά επουλωμένες ουλές που δημιουργούνται με την πτώση των φύλλων. Ευνοείται από βροχερό καιρό.

Η ποικιλία Κορωνέικη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ασθένεια.

Οδηγίες:

Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων. Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορμό και σε μεγάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων με κοφτερό μαχαίρι και επάλειψη της πληγής με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές να γίνονται το καλοκαίρι και οπωσδήποτε με ξηρό καιρό.

Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων καθώς και μετά από παγετό ή χαλάζι, να γίνεται ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα. Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ραβδισμό.

Σημειώσεις:

Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.

Να διαβάζετε και αν εφαρμοζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων