Ανακοινώσεις

06-10-2018

Τη λειτουργία της νέας της μονάδας ενσάκισης, στον Βόλο, ανακοίνωσε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου η εταιρεία Yara Ελλάς Α.Ε.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα για εισαγωγή και δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων κάτω από το εμπορικό σήμα της Yara. Ο καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα της Yara, αποτελούν μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της επένδυσης.
Το εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Yara International, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου. 

Οι χώροι του εργοστασίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
- Αποθήκη Χύδην 
- Χώρο Ενσάκισης 
- Χώρο εναπόθεσης έτοιμων προϊόντων 
- Κλειστό χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών 
- Κτίριο διοίκησης και γραφεία Το εργοστάσιο της Yara στον Βόλο, βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη Β' Βιομηχανική Περιοχή, καθώς συνδέεται με το λιμάνι του Βόλου για την παραλαβή πρώτων υλών, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Η γειτνίασή του με σημαντικές αγροτικές περιοχές, με βαρύνουσα σημασία στην εθνική αγροτική παραγωγή, καθιστά ακόμα πιο ουσιαστική τη σημασία του για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών. Η Yara αντιλαμβάνεται την αποστολή της ως συνεισφορά στην εξάλειψη της πείνας με την υπεύθυνη παροχή τροφής για τον παγκόσμιο πληθυσμό μέσω της συνεργασίας και με γνώμονα την προστασία του πλανήτη. Η ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας που επιδιώκει να προσφέρει αξία τόσο στους μετόχους όσο και στην κοινωνία. 

Όπως σημειώνει η εταιρεία «Η Yara προσφέρει αειφόρες λύσεις για τη γεωργία και το περιβάλλον. Μια πλήρη γκάμα λύσεων, με λειτουργίες που βασίζονται στην αποτελεσματική μετατροπή της ενέργειας, των φυσικών ορυκτών και του αζώτου σε βασικά προϊόντα για τη γεωργία και τη βιομηχανία. Ως ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής αζωτούχων λιπασμάτων και βιομηχανικών εφαρμογών, αξιοποιούμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας για την προσαρμογή των λύσεων στις τοπικές ανάγκες. Αναπτύσσουμε τη γνώση για να βελτιώσουμε τη ζωή και διαφοροποιούμαστε μέσω των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε και των συνεργασιών που συνάπτουμε, επιδιώκοντας τον διαμοιρασμό της γνώσης.» 

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να καταπολεμήσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα έλλειψης τροφής και σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με σχεδόν 16.000 υπαλλήλους, σε περισσότερες από 160 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Yara μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.yara.gr