Ανακοινώσεις

10-10-2018

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό του συλλόγου διαδικασίες (κεφ3.αρθ3.), την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2018 η σύνθεση του νέου προεδρείου έχει ως εξής:

- Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ, «ALFA SEEDS ΑΒΕΕ»

- Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»

- Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»

- Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος, «ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Γ.»

- Τακτικό Μέλος:   Μιχαήλ Βασίλειος,  «F.A.S, FYTO - ANIMAL SERVICES»

- Τακτικό Μέλος:   Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»

- Τακτικό Μέλος:   Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»