Ανακοινώσεις

02-12-2018

Οι εκτάσεις με οπωροφόρα, στο σύνολο της χώρας, παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων, το 2017 συγκριτικά με το 2012, εκτός από τις ελιές. Αύξηση παρουσίασε και ο αριθμός των οπωροφόρων δένδρων (για όλα τα είδη). Αντίθετα ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με οπωροφόρα στο σύνολο της χώρας παρουσίασε μείωση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Έρευνας Οπωροφόρων (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, Βερικοκιές, Κερασιές, Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και Ελιές), που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στις εκμεταλλεύσεις και τις εκτάσεις, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Οπωροφόρων, έτους 2017, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία από την Έρευνα Οπωροφόρων, έτους 2012, είναι οι ακόλουθες:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε μείωση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012. Ειδικότερα:

 • οι εκμεταλλεύσεις με μηλιές μειώθηκαν κατά 6,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μηλιές ήταν 11.863 το 2017 και 12.697 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με αχλαδιές μειώθηκαν κατά 9,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές ήταν 7.239 το 2017 και 7.973 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με ροδακινιές μειώθηκαν κατά 1,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές ήταν 20.192 το 2017 και 20.550 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με βερικοκιές μειώθηκαν κατά 3,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές ήταν 8.034 το 2017 και 8.362 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με κερασιές μειώθηκαν κατά 4,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με κερασιές ήταν 14.517 το 2017 και 15.162 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με πορτοκαλιές μειώθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές ήταν 52.243 το 2017 και 53.982 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με λεμονιές μειώθηκαν κατά 4,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές ήταν 21.690 το 2017 και 22.724 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή μειώθηκαν κατά 3,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012 Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 16.447 το 2017 και 17.070 το 2012,
 • οι εκμεταλλεύσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 3,4% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ελιές ήταν 448.320 το 2017 και 463.889 το 2012.

Β. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Οι εκτάσεις με οπωροφόρα στο σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά με το 2012, εκτός από τις ελιές. Ειδικότερα:

 • οι εκτάσεις με μηλιές αυξήθηκαν κατά 7,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μηλιές ήταν 93.774 στρέμματα το 2017 και 87.036 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αχλαδιές ήταν 33.043 στρέμματα το 2017 και 32.114 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με ροδακινιές ήταν 337.705 στρέμματα το 2017 και 322.297 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με βερικοκιές ήταν 49.027 στρέμματα το 2017 και 46.713 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με κερασιές αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με κερασιές ήταν 113.803 στρέμματα το 2017 και 110.300 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ήταν 287.837 στρέμματα το 2017 και 270.165 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με λεμονιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με λεμονιές ήταν 39.846 στρέμματα το 2017 και 36.784 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 11,9% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 64.644 στρέμματα το 2017 και 57.794 στρέμματα το 2012,
 • οι εκτάσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με ελιές ήταν 6.706.794 στρέμματα το 2017 και 7.059.610 στρέμματα το 2012.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ