Ανακοινώσεις

10-07-2019

Σε 2-3 μέρες τελειώνει η 1η γενιά πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι και αρχίζει η 2η γενιά (απλοποιημένα, γιατί υπάρχει αλληλεπικάλυψη των γενεών).

Από βδομάδα απαιτείται καθημερινός έλεγχος για παρουσία προνυμφών/σκουληκιών στα φυτά.

Στο ΓΡΑΦΗΜΑ φαίνεται η πορεία συλλήψεων πράσινου σκουληκιού σε φερομονική παγίδα (μέχρι σήμερα 10 Ιουλίου), στο ίδιο χωράφι, συγκριτικά για τις 2 χρονιές (πέρσι και φέτος).

Χαμηλότεροι πληθυσμοί φέτος στην 1η γενιά, σχεδόν ανύπαρκτες προσβολές στα χωράφια (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). Πέρσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε ψεκασμός για τον έλεγχο της 1ης γενιά.

Οι χαμηλοί πληθυσμοί της 1ης γενιάς, ΔΕΝ συσχετίζονται με τους πληθυσμούς της 2ης γενιάς. Υπάρχουν χρονιές που ενώ η 1η γενιά παρουσιάζει ύφεση, η 2η γενιά είναι εξαιρετικά καταστρεπτική (π.χ 2012).

Όπου χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα, οι πληθυσμοί ωφελίμων εντόμων είναι ικανοποιητικοί, γεγονός που θα βοηθήσει στη συνέχεια.

(Οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες βοηθούν στην οπτικοποίηση της πορείας του πληθυσμού του πράσινου σκουληκιού και τον χρονικό προσδιορισμό -κατά προσέγγιση- της αλλαγής γενιάς. Η απόφαση για ψεκασμό λαμβάνεται από τον επιτόπιο έλεγχο της καλλιέργειας, όταν ο αριθμός νεαρών προνυμφών ξεπεράσει τα Όρια Επέμβασης)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
ΠΑΣΧΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ