Ανακοινώσεις

07-08-2019

Σύμφωνα με ειδική έκθεση του Ευρωβαρομέτρου για την ασφάλεια των τροφίμων που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, η απροθυμία για χρήση των ΓΤΟ έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από την τελευταία έρευνα που διεξήχθη το 2010. Οι ανησυχίες σχετικά με τους ΓΤΟ σε τρόφιμα και ποτά μειώθηκαν από το 2010, από 66% σε 27% το 2019. Από όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, η επεξεργασία γονιδιώματος είναι αυτή με τη μικρότερη ανησυχία (4%) και την ευαισθητοποίηση (22%).

Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία, Αυστρία και Ουγγαρία συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που έχουν γενικώς μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τη συμμετοχή ΓΤΟ σε φαγητά και ποτά, πιάνοντας ποσοστά από 30% έως 49%, ενώ σε ποσοστά της τάξης από 10% ως 29% ανησυχύν οι πολίτες σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Μ. Βρετανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Φινλανδία. 

Την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, η Κομισιόν ενέκρινε δέκα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επτά προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές και συμπεριελάμβαναν βαμβάκι, αραβόσιτο, όπως και σόγια. Αποκλειστικά για ζωοτροφές εγκρίθηκαν ελαιοκράμβη και αραβόσιτος και ένα γαρύφαλλο πήρε έγκριση ως διακοσμητικό λουλούδι.

Οι ΓΤΟ που εγκρίθηκαν, έχουν περάσει την επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι αποφάσεις έγκρισης δεν καλύπτουν την καλλιέργεια των προϊόντων που είναι ακόμη απαγορευμένη «διά ροπάλου». Τα κράτη μέλη μπορούν αν θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους στη Μόνιμη Επιτροπή και, στη συνέχεια, στην Επιτροπή Προσφυγών.

Δεδομένης της έκβασης της διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το νόμιμο καθήκον να προχωρήσει στην έγκριση. Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια και όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτούς τους ΓΤΟ θα υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας της ΕΕ.