Ανακοινώσεις

21-10-2019
Παρουσιάστηκε σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου το EUCOTTON, από την «EUROPEAN COTTON ALLIANCE», την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος. 

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Εμπορικού Σήματος Ευρωπαϊκού Βάμβακος («EUCOTTON»), που προσδίδει ταυτότητα στο προϊόν που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την παρουσίαση του «EUCOTTON», έκανε ο πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος» Αντώνης Σιάρκος.

Από φέτος το σήμα «EUCOTTON» συνοδεύει τα παραγόμενα σε εκκοκκιστήρια της Ε.Ε. δέματα εκκοκκισμένου βάμβακος, και η χρήση του θα επεκταθεί σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μέχρι και τα τελικά προϊόντα ένδυσης με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

Παρευρέθηκαν ο ΥΠΑΑΤ Μάκης Βορίδης, ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρώην ΥΦΑΑΤ Βασίλης Κόκκαλης κ.α.

«Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος-ΕΟΟΣ» στην Αγγλική «European Cotton Alliance (ECA)» είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, με έδρα τη Λάρισα, στην οποία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), η Ένωση Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), οι δύο Ενώσεις Εκκοκκιστών της Ισπανίας (AEDA & ADESUR), η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος της Ισπανίας και το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος της Ισπανίας (CAN), ενώ επίκειται και η ένταξη της Eurocoton του φορέα των Ευρωπαϊκών Κλωστοϋφαντουργικών Ενώσεων.

Απώτερος στόχος του φορέα είναι η αναγνώριση, διαφύλαξη και προώθηση του ευρωπαϊκού βαμβακιού κυρίως εντός της Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.

Παράλληλοι στόχοι του νεοσύστατου οργανισμού είναι:

  • Να διαμορφώνει και να εκφράζει τις απόψεις και θέσεις των μελών του στις στρατηγικές και πρακτικές που αναπτύσσονται στην παραγωγή και τη βιομηχανία βαμβακιού, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών οργανισμών προκειμένου να στηρίξει και να προάγει τα οικονομικά, κοινωνικά και οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα του φορέα.
  • Να συμβάλλει στην εναρμόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών και πρακτικών σε σχέση με την παραγωγή βαμβακιού σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να προωθεί την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής βαμβακιού στην ΕΕ μέσω βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων που να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, για την τετραετία 2019-2023, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Αντώνιος Σιάρκος (ΠΕΕΕΒ),
  • αντιπρόεδρος: Dimas Rizzo (ΔΟΒ Ισπανίας),
  • γενικός γραμματέας: Ευριπίδης Δοντάς (ΣΕΒΚ),
  • ταμίας: Manolo Cano (ADESUR),
  • μέλος: Βασίλειος Μάρκου (ΔΟΒ)