Ανακοινώσεις

23-01-2020
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επικολλήσουν στην είσοδο των καταστημάτων τους, γραφείων τους, σε εμφανή σημεία συνάθροισης ή και σημεία συναλλαγών με αγρότες - παραγωγούς χρήστες γεωργικών φαρμάκων και κάθε ενδιαφερόμενο, το φυλλάδιο με τις σχετικές οδηγίες. 

Αναλυτικά οι Οδηγίες, όπως περιγράφονται στο σχετικό φυλλάδιο, στους επαγγελματίες χρήστες και κάθε ενδιαφερόμενο για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων:

1. Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα (άδειας διάθεσης στην ελληνική αγορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)

- Να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην ελληνική αγορά) του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

- Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην ελληνική αγορά).

- Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην ελληνική γλώσσα.

- Να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά .

2. Πωλούνται τα Γεωργικά Φάρμακα , μόνον από επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή.

- Μόνον καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρμακα. Ζήτησε συμβουλές για τη χρήση τους.

- Από 18 Σεπτεμβρίου 2017, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και με την υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Ζητάτε πάντα τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης , συνταγή και το έντυπο της ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

- Το τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκμηριώνει την νόμιμη αγορά των προϊόντων.

- Έκδοση της σχετικής συνταγής και της ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που τα εξέδωσε.

- Ελέγξτε ότι στο τιμολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρμακο που αγοράσατε

4. Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρμακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα ίδια γεωργικά φάρμακα

- Η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

- Τα παράνομα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρμακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόμιμων και φυσικά χωρίς να έχει εκδοθεί συνταγή και τα σχετικά παραστατικά . Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργειά σου , γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους . Τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι επίσης επικίνδυνα και για την ανθρώπινη υγεία, και το περιβάλλον και η διακίνησή τους επιφέρει σημαντικές ζημίες στην εθνική οικονομία.

- Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε αμέσως στις τοπικές αρχές.

- Τα παράνομα γεωργικά φάρμακα τιμωρούνται με πρόστιμα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.