Ανακοινώσεις

19-03-2020

Αυτές είναι οι κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού της PRIME GENETICS, οι οποίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά από την Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ.

 

Οι ποικιλίες βάμβακος PRIME GENETICS έχουν γενετικό υλικό αμερικάνικης έρευνας και βελτίωσης από τα μεγαλύτερα ερευνητικά-πανεπιστημιακά ιδρύματα και ανεξάρτητους ερευνητές των ΗΠΑ, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες με πολύχρονη αξιολόγηση.

Με σταθερή προσήλωση στην άριστη ποιότητα σπόρων με άριστη βλαστικότητα και την εγγύηση της παραγωγής από τη BIOS AGROSYSTEMS.

Οι ποικιλίες PRIME GENETICS που είναι στη διάθεσή σας είναι οι:

PRG 9811

PRG9811 ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

✔ Η κορυφαία επιλογή για σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις.

✔ Με πολύ ισχυρό ριζικό σύστημα, χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση και άριστη ανταπόκριση σε ξηροθερμικές συνθήκες που την καθιστούν κατάλληλη και για την ξηρική καλλιέργεια.

✔ Συγχρονισμένη καρποφορία και άνοιγμα των καρυδιών, με άριστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές ανάπτυξης.

✔ Άριστη συγκράτηση του σύσπορου στην κάψα και εξαιρετική στη μηχανοσυλλογή.

✔ Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα.

 

PRG 9048

PRG 9048 IMG 20171019 122458

✔ Η πρώιμη ποικιλία με το πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό.

✔ Με ελεγχόμενη ανάπτυξη κατάλληλη και για εδάφη που οδηγούν σε μεγάλη βλαστική ανάπτυξη, συγχρονισμένη καρποφορία και άριστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές ανάπτυξης.

✔ Υψηλή απόδοση σε ίνα και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας για τα οποία προτιμάται από εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

 

PRG 9706

 PRG 9706 SERRES 1

✔ Πολύ πρώιμη ποικιλία με υψηλό παραγωγικό δυναμικό.

✔ Με συγχρονισμένη καρποφορία και άριστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές ανάπτυξης.

✔ Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα.

 

SELECT

 P1030347 SELECT

✔ Πρώιμη ποικιλία με υψηλό παραγωγικό δυναμικό, σταθερότητα και μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

✔ Με παρατεταμένη καρποφορία και άριστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές ανάπτυξης.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, πατώντας ΕΔΩ  

KN

Το γεωπονικό προσωπικό της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.