Ανακοινώσεις

15-03-2021

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι συμβάσεις ενεργειακού ηλίανθου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο εσοδείας 2021 με ελάχιστη εγγυημένη τιμή 370€/τόνο. 
Δυνατότητα πίστωσης γεωργικών εφοδίων
Γεωπονική επίβλεψη και καθοδήγηση
Άμεση εξόφληση παραγωγής 
Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται για τη σύναψη σχετικής σύμβασης μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία μας:
1. Νέα Ζίχνη Σερρών 2324020050
2. Αλιστράτη Σερρών 2324032000
3. Ηράκλεια Σερρών 2325025555