Ανακοινώσεις

04-07-2012
Ελαφρά μείωση της τάξης του 1,4% στην παραγωγή δημητριακών της Ε.Ε. για την καλλιεργητική περίοδο 2012/13 σε σχέση με πέρυσι, παρά την αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν, δείχνουν οι εκτιμήσεις των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca που δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 3 Ιουλίου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, οι παραγωγοί έπρεπε να σπείρουν εκ νέου πάνω από 1,5 εκατομμύρια εκτάρια, αλλά περιορίστηκαν από την έλλειψη σπόρων που παρουσιάστηκε στο εμπόριο.

 

Η ανακοίνωση των προβλέψεων έγινε μετά την αξιολόγηση της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για τα δημητριακά και επί του θέματος ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Ian Backhouse, τόνισε «Σοβαρή ξηρασία χτύπησε την παραγωγή στην Ισπανία και την Πορτογαλία κατά το τρέχον έτος, ενώ άφθονος παγετός υποχρέωσε τους αγρότες σε επανασπορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια εκτάρια. Οι αγρότες κατάφεραν να μετριάσουν τις απώλειες της συγκομιδής με το να είναι σε θέση να στραφούν σε εναλλακτικές ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Ωστόσο, η ικανότητα τους να αλλάξουν καλλιέργειες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς, περιορίστηκε από την έλλειψη σπόρων στο εμπόριο και αν δεν είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δικούς τους σπόρους δεν θα τα κατάφερναν να φτάσουν την παραγωγή στα σημερινά επίπεδα. Οι αγρότες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις επιλογές τους από το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ μετά το 2013, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα μηνύματα της αγοράς και την μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Τα προτεινόμενα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω πρασίνισμα της ΚΑΠ δεν πρέπει να περιορίζουν την ευελιξία αυτή, ιδιαίτερα το μέτρο για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, που αναγκάζει τους αγρότες σε τρεις τουλάχιστον καλλιέργειες».

Με την σειρά του ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, επισήμανε «Τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω πρασίνισμα της ΚΑΠ εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο δυναμικό παραγωγής της ΕΕ, με μείωση κατά 3%. Λόγω της σοβαρής ξηρασίας και των παγετών, καθώς και της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης τροφίμων, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε. Οι προτάσεις πρέπει να αναθεωρηθούν. Επιπλέον, ο τομέας της αναπαραγωγής εγκαταλείπει την ΕΕ και υπάρχει όλο και λιγότερη την έρευνα. Η τάση αυτή θα σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες στο μέλλον να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας».