Ανακοινώσεις

10-08-2011
Την ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες της ομάδας κυρίως των πυρεθροειδών αλλά και των οργανοφωσφορικών κατά την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού στην καλλιέργεια του βαμβακιού επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στους βαμβακοκαλλιεργητές.Για την τεκμηρίωση αυτού του γεγονότος υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές και εργασίες με εργαστηριακά δεδομένα και μακροσκοπικές ενδείξεις από παρατηρήσεις αγρού. Αυτή η ανθεκτικότητα έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην καλλιέργεια και έχουν διατυπωθεί οι αντίστοιχες επισημάνσεις, τόσο από τους δημόσιους φορείς (λ.χ. με το υπ. αριθμ. πρωτ. 601/25-10-2011 του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης του ΕΘΙΑΓΕ), όσο και από συναδέλφους γεωπόνους που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι και το  σοβαρό έλλειμμα στο οπλοστάσιο της χημικής καταπολέμησης των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι για τη χώρα μας. Λύσεις όμως θα πρέπει να αναζητηθούν και στον τομέα της ολοκληρωμένης καταπολέμησης του εντόμου σε συνδυασμό με την περαιτέρω έρευνα πάνω στην καταπολέμηση του εντόμου.
Μέχρι τότε όμως οι γεωπόνοι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου από το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας προτείνουν, με την έναρξη της δεύτερης γενιάς του εντόμου, όπου χρειάζεται και αν χρειάζεται (ενημερώνεστε από τα κατά τόπους γραφεία φυτοπροστασίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των περιφερειακών Ενοτήτων και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας), να επιλέγονται σκευάσματα δραστικών ουσιών διαφορετικά αυτών που εφαρμόστηκαν στις προηγούμενες εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την προστασία της καλλιέργειας αλλά και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.