Ανακοινώσεις

06-03-2013
Σημαντικές απώλειες της τάξεως των 58.322 θέσεων απασχόλησης κατέγραψε ο αγροτικός τομέας κατά την τριετία 2010 με 2012 ήτοι ποσοστό 9,74%, επί των συνολικά απασχολούμενων στη χώρα μας. Βέβαια οι συγκεκριμένες απώλειες, καμιά σχέση δεν έχουν με τις αντίστοιχες άλλων κλάδων, τόσο του δευτερογενούς, όσο του τριτογενούς τομέας, όπου φαίνεται ότι κατέρρευσαν. Τα στοιχεία παρουσίασε σε σχετική εκδήλωση για την ΚΑΠ, το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Χριστίνα Σταυροπούλου.

 

 

Από το 2000 έως και το 2008 το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων, σημείωσε σημαντική πτώση.

 

Ωστόσο από το 2008 έως και το 2012, με εξαίρεση το 2011, με βάση τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή, σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων αυξήθηκε, παρόλο που είχαμε απώλεια θέσεων εργασίας.

 

Λίγα χρόνια νωρίτερα, σε καλύτερες περιόδους για την οικονομία, από το 2000 έως το 2005 για παράδειγμα, αξίζει να σημειωθεί, πως η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της παρουσίαζε καθοδική πορεία με απώλεια 167 χιλ. θέσεων εργασίας.

 

Αντιθέτως όσο περνούν τα χρόνια η απώλεια θέσεων μειώνεται. Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα 2005-2008 επιβραδύνεται αισθητά η πτώση της απασχόλησης με απώλεια 37 χιλ. θέσεων εργασίας, ενώ από το 2008-2010 σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης με δημιουργία 33 χιλ. θέσεων εργασίας.

 

Κατά την τελευταία διετία 2010-2012, τώρα, εμφανίζεται απώλεια 58,33 χιλ. θέσεων εργασίας, ενώ το ίδιο διάστημα η απασχόληση στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 598.611 θέσεις εργασίας.

 

 

Τις λιγότερες απώλειες εμφανίζει ο πρωτογενής τομέας

 

Ανθεκτικός στην κρίση εμφανίζεται ο πρωτογενής τομέας, την ώρα που ο μεν δευτερογενής σημείωσε μείωση 38,15% που αντιστοιχεί σε 228.342 θέσεις εργασίας, ο δε τριτογενής κατέγραψε κι αυτός μείωση κατά 52,11% που αντιστοιχεί σε 311.947 θέσεις απασχόλησης.

 

 

Κλάδοι

Απασχολούμενοι

Ποσοστό

Εμπόριο

679.230

17,92 %

Αγροτικός Τομέας

491.470

12,97 %

Μεταποίηση

364.000

9,60 %

Τουρισμός

276.430

7,29 %

Κατασκευές

212.400

5,60 %

 

 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης

 

Με βάση τα ίδια στοιχεία η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα (17%).

 

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας (12,84%), Πελοποννήσου (12,37%), Δυτικής Ελλάδας (12,36%) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,42%).

 

Ποσοστό απασχολούμενων μικρότερο του 5% σημειώνουν οι Περιφέρειες Ηπείρου (4,78%), Ιονίων Νήσων (3,55%), Αττικής (3,06%), Δυτικής Μακεδονίας (2,97%), Νοτίου Αιγαίου (2,03%) και Βορείου Αιγαίου (1,55%).

 

 

Σε όλες τις περιφέρειες, με εξαίρεση αυτές των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα 2010-2012, καταγράφεται μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.

 

Μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά μείωσης στο Βόρειο Αιγαίο (-22,90%), στην Δυτική Μακεδονία (-23,17%) και στην Στερεά Ελλάδα (-29,30%).

 

Τα μικρότερα ποσοστά μείωσης καταγράφονται στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (-4,02%) και στην Δυτική Ελλάδα (-1,61%)

 

Αύξηση της απασχόλησης, τέλος, παρουσιάζεται στο Νότιο Αιγαίο (+4,15%) και στα Ιόνια Νησιά (+21,58%).

 

 

Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες στα αροτραία

 

Σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης διαπιστώνεται στον κλάδο των αροτραίων καλλιεργειών , όπου δημιουργήθηκαν 18.259 νέες θέσεις απασχόλησης.

 

 

Αντιθέτως, σημαντικότερη απώλεια 56.492 θέσεων απασχόλησης σημειώνεται στον κλάδο των δενδρωδών καλλιεργειών.