Ανακοινώσεις

08-03-2013

Η συνολική παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ-27 προβλέπεται για το 2013 να ανέλθει στους 287,6 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με τη συγκομιδή 2012. Αυτό αναφέρουν οι προβλέψεις που υποβλήθηκαν στην Κομισιόν από την Επιτροπή διαχείρισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Λαμβάνοντας υπόψη και την συγκομιδή σιτηρών της Κροατία (3,5 εκατομμύρια τόνους), που η ένταξή της στην ΕΕ είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουλίου του 2013, η συνολική παραγωγή σιτηρών της ΕΕ αναμένεται να φτάσει τους 291, 1 εκατ. τόνους.

Η συνολική έκταση που καλλιεργείται με σιτηρά στην ΕΕ-27 το 2013 αναμένεται να είναι 56,9 εκατομμύρια εκτάρια και αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση σιτηρών της Κροατίας (596.000 εκτάρια), η συνολική έκταση που θα καλλιεργηθεί με σιτηρά στην ΕΕ-28 θα ανέλθει στα 57.500.000 εκτάρια. 

Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, οι υψηλές τιμές στην παγκόσμια αγορά, που επικρατούν από τον Ιούνιο του 2012, έχουν οδηγήσει τους Ευρωπαίους αγρότες να φυτέψουν περισσότερες εκτάσεις με σιτηρά. Η εκτιμώμενη απόδοση είναι 5,1 τόνοι ανά εκτάριο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν προβλήματα στην καλλιέργεια λόγω των υπερβολικών βροχοπτώσεων, οι συνθήκες στη σπορά των χειμερινών σιτηρών ήταν ικανοποιητικές. Επιπλέον, δεν υπάρχει σημαντική ζημιά μέχρι στιγμής στην καλλιέργεια λόγω παγετών.