Ανακοινώσεις

30-08-2013

Συνολικά 15,59 δισ. για άμεσες ενισχύσεις και άλλα 4,2 δισ. για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα λάβει η χώρα μας κατά την επταετία 2014-2020.

Τα νούμερα αυτά, που δίνονται σε ονομαστικές τιμές, περιλαμβάνονται στην συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην οποία κατέληξαν οι 27 τη προηγούμενη εβδομάδα, και η οποία αφαιρεί το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο που στεκόταν στο δρόμο για τη νέα ΚΑΠ. Με βάση αυτά τα νούμερα, ο μέσος όρος αναφοράς για τις ενιαίες ενισχύσεις στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 38,4 ευρώ ανά στρέμμα, ποσό που φυσικά θα παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάμεσα στις διάφορες εκμεταλλεύσεις.

Η διαδικασία πάντως της σύγκλισης θα γίνει με πιο αργούς ρυθμούς και θα παραταθεί και μετά το 2020, εξέλιξη που είναι ιδιαίτερα θετική για τους Έλληνες αγρότες που φοβόντουσαν άμεση εξίσωση των ενισχύσεων.

Ασαφή παραθυράκια  για έξτρα ενισχύσεις
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν και την ανάγκη κατά την ανακατανομή των πόρων να ληφθούν υπόψη «συγκεκριμένες συνθήκες όπως οι αγροτικές περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία και περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της σύγκλισης γίνονται δυσανάλογα αισθητά». 

Η παραπάνω διατύπωση είναι ασαφής, καθώς δεν δίνονται λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα αμβλυνθούν οι βαριές επιπτώσεις για ορισμένες περιοχές που με τη νέα ΚΑΠ θα λαμβάνουν πολύ χαμηλότερη στήριξη. Μια λύση είναι η μεταφορά πόρων από τον Δεύτερο Πυλώνα.