Ανακοινώσεις

03-09-2013

Από την 1η Σεπτεμβρίου μηδενικοί είναι οι εισαγωγικοί δασμοί που διαμορφώνονται στον τομέα των σιτηρών. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθ. 836/2013 της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2013 για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών, οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής και Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Tzιέρζι Πλέβα.

Επιπλέον, όπως ισχύει στον Κανονισμό, να σημειωθεί ότι κατ΄ εφαρμογή του Άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει μείωσης των δασμών κατά: 
- 3 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο, εάν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, 
- 2 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου, αν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση Από τον Ατλαντικό Ωκεανό.