Ανακοινώσεις

10-09-2013

Τρόπους ενίσχυσης της βιωσιμότητας των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, με την υποστήριξη Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, που θα συνδέουν κυρίως οικογενειακές φάρμες αναζητά η 
άτυπη σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που ξεκίνησε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Θέμα της συζήτησης των υπουργών είναι οι προοπτικές των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, ενώ θα αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης αυτού του μοντέλου γεωργίας, μέσα από τη δημιουργία αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό υπουργό Γεωργίας, καθηγητή Vigilijus Jukna, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή γεωργία. «Είναι η βάση για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και προσανατολισμένη στην αγορά, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας».  Ωστόσο, όπως επισημαίνει «ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων έχει μειωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκαλείται από την αύξηση της παραγωγικότητας και των ανταγωνιστικών πιέσεων στη γεωργία και στον τομέα των τροφίμων», τονίζει. 

Ο υπουργός κ. Jukna καλεί το Συμβούλιο Υπουργών για μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς και σε ποια έκταση οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών, ιδίως εκείνων που ενώνουν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. 

Τα συμπεράσματα της συζήτησης, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις του θέματος από την κοινωνία και τις αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της ανακήρυξης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 2014 ως Διεθνούς Έτους Οικογενειακής Γεωργίας.

Ερωτήματα για συζήτηση στο άτυπο συμβούλιο Υπουργών

1. Η βιωσιμότητα της οικογενειακής γεωργίας εξαρτάται από την οικονομική της βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, και τη διαχρονική βελτίωση των γνώσεων, τις παραδόσεις, τις πρακτικές, τους πόρους, τους θεσμούς και την κοινωνική ταυτότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, πως και σε ποιο βαθμό μπορούν οι πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και επίπεδο Ε.Ε., να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους; Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών για την υποστήριξη της καινοτομίας στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις; 

2 . Πέρα από τις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την ειδική στήριξη των νέων γεωργών και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ΚΑΠ, τι μέτρο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών/ περιφερειακών πολιτικών ή θα μπορούσε να προβλεφθεί στον τομέα της μεταφοράς των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, την πρόσβαση στη γη και τα κεφάλαια για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων; Πώς θα μπορούσαμε να μεριμνήσουμε ώστε να έχουν τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ; 

3. Ποια μέτρα πολιτικής θα πρέπει να εφαρμοστούν, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα εκείνων που ενώνουν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις; Ποια θεσμικά μέτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εθνικό, περιφερειακό και σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και των τοπικών συστημάτων τροφίμων, με ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμοστικότητα τους για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις;

Σύσκεψη της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA)

Παράλληλα με την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Βίλνιους και η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής θα συζητήσουν για τη μεταβατική περίοδο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ειδικότερα για ορισμένες πτυχές της μεταρρύθμισης που σχετίζονται κυρίως με το σύστημα καταβολής των άμεσων ενισχύσεων και της συνέχειας των προγραμμάτων της αγροτικής ανάπτυξης. Οι μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμοστούν από το 2014, οπότε μια συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Λιθουανίας, προκειμένου να διασφαλιστούν σε θεσμικό επίπεδο σαφείς κανόνες και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις προς τους αγρότες κατά τη μεταβατική περίοδο. Στις 10 Σεπτεμβρίου οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας θα ενταχθούν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας.

Η άτυπη συνάντηση θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε αγροκτήματα της Λιθουανίας και συζητήσεις με παραγωγούς τροφίμων και βιολογικών αγροτικών προϊόντων.