Ανακοινώσεις

13-12-2013
Τα βασικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις μπορούν να ανταποκριθούν στην παγκοσμίως αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων - κατά 60 % μέχρι το 2050 – περιέγραψαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, κατά την διάρκεια ενός σημαντικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο παγκόσμιος οργανισμός τροφίμων FAO, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.

Όπως τονίστηκε, με 842 εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από χρόνια πείνα στον κόσμο - δηλαδή ένας στους 8 ανθρώπους - είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της κατάστασης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.

Τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν το 2014 ως Διεθνές Έτος της Οικογενειακής Γεωργίας προκριμένου να επικεντρωθεί η προσοχή στο ρόλο των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ανακούφιση της πείνας, του υποσιτισμού και της φτώχειας.

 

Μιλώντας στην εκδήλωση , η οποία διοργανώθηκε από τις Copa-Cogeca, ο Gerd Sonnleitner Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για την Οικογενειακή Γεωργία του FAO δήλωσε ότι « η οικογενειακή μου εκμετάλλευση  έχει παραδοθεί από γενιά σε γενιά από τον 13ο αιώνα. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν τον κόσμο. Αλλά αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες προκλήσεις, όπως η αστάθεια της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος, η ανισορροπία στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν . Οι επενδύσεις στον τομέα πρέπει να ενισχυθούν και να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία. Πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση και η κατάρτιση. Οι αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε οι αγρότες να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία για τη δημιουργία εσόδων από την αγορά. Σε μια πρόσφατη έρευνα που ανατέθηκε σε ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του τομέα του λιανικού εμπορίου των γεωργικών ειδών διατροφής ανέρχεται σε 10,9 δισ. ευρώ ανά έτος σε μείωση του κύκλου εργασιών. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να θρέψουμε τον κόσμο».

Ο πρόεδρος της Cogeca και εκπρόσωπος της ICA Christian Pees από την Coop de France, ο οποίος είναι επίσης μια οικογενειακός αγρότης, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, που διαδραματίζουν για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές περιοχές. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μοντέλο που θα βοηθήσει να υπάρχουν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα μπορέσουν οι αγρότες να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα τους και να έχουν υψηλότερα έσοδα από την αγορά. Θα βοηθήσει τους γεωργούς να διαχειριστούν καλύτερα την ακραία αστάθεια των γεωργικών αγορών και θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης τους στην τροφική αλυσίδα μέσω της συγκέντρωσης της παραγωγής των μελών.

Μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών στον τομέα του γάλακτος, οι γεωργοί λαμβάνουν σημαντικά καλύτερες τιμές (περίπου 10 % έως 15 %), σε σύγκριση με χώρες με χαμηλό μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών συνεταιρισμών.

Ο Lorenzo Ramos, οικογενειακός αγρότης και Πρόεδρος της Upa από την Ισπανία, τόνισε τα πολλά οφέλη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που είναι ένα βασικός μοχλός για την ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Επισήμανε ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί πως οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θα είναι κερδοφόρες στο μέλλον για την ασφάλεια των τροφίμων και την εξασφάλιση ότι θα εισέλθουν νέοι αγρότες στον τομέα. «Το 2014, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απλά ως ένας τρόπος για να πανηγυριστεί το Διεθνές Έτος της Οικογενειακής Γεωργίας, αλλά πραγματικά να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάστασή τους», είπε.

Η κα. Koning - Hoeve , πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Copa και οικογενειακή αγρότης στην Ολλανδία παρουσίασε συνοπτικά τα βασικά σημεία που πρέπει να διασφαλίσουν την ανανέωση των γενεών στο μέλλον, όπως η διασφάλιση ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θα έχουν πρόσβαση στο έδαφος και τους φυσικούς πόρους. Τόνισε, επίσης, την αναντικατάστατη συμβολή των γυναικών στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο.

Με το εισόδημα των οικογενειακών γεωργών μισό του μέσου όρου, η Marianne Streel από τη Βελγική Ένωσης Αγροτών FWA, και οικογενειακή αγρότης η ίδια, εστίασε στην ανάγκη να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα από την εκμετάλλευσή τους, καθώς και στις πολιτικές που πρέπει να συνδεθούν με το ρόλο της οικονομικής παραγωγής για την εξασφάλιση καλής ποιότητας τροφίμων για τα εκατομμύρια των καταναλωτών . Πολύ συχνά οι πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί είναι απομακρυσμένες από τα αγροκτήματα, προειδοποίησε.