Ανακοινώσεις

01-04-2014
Αν και σε πρώιμο στάδιο η καλλιεργητική περίοδος οι εκτιμήσεις για την παραγωγή σιτηρών στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., κατά το τρέχον έτος εμπορίας 2014/15, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρθηκε από πολλά κράτη μέλη στις 28 Μαρτίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για τα δημητριακά των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca, λόγω του ήπιου χειμώνα οι χειμερινές σπορές βρίσκονται σε καλή κατάσταση.


Παρά την αβεβαιότητα για την εποχή της φύτευσης του αραβόσιτου, η συνολική έκταση πρέπει να είναι σταθερή με εκτιμήσεις για αυξημένη παραγωγή σιτηρών στην Ε.Ε. κατά 1,5 % σε σχέση με πέρυσι, και μια παρατηρούμενη μικρή βελτίωση στις περιοχές με σπορές σίτου.

 

Η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν επίσης θετική, παρά τις σοβαρές πλημμύρες. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία ήταν πολύ νωρίς για εκτιμήσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις για τα συνολικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν επίσης ανησυχίες ότι οι φυτεύσεις σκληρού σίτου έχουν μειωθεί, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες, στις περιοχές αυτές.

 

Εν τω μεταξύ, οι χώρες της Βαλτικής αντιμετώπισαν ένα τεράστιο ποσοστό δολοφονικού χειμώνα (περίπου 80 %) και ψάχνουν για διαθέσιμους σπόρους ανοιξιάτικών ποικιλιών.

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση της μειωμένης διαθεσιμότητας σπόρων στο μέλλον, πρόεδρος της ομάδας εργασίας, κ. Max Schulman από τη Φινλανδία, δήλωσε πως πρέπει να συσταθεί ισολογισμός για σπόρους σιτηρών, ελαιούχων και οσπρίων.

Επίσης, χαιρέτισε τη συνολική θετική κατάσταση των καλλιεργειών, αλλά υπογράμμισε ότι παρόλο που οι δυνατότητες υφίστανται είναι ακόμη πολύ νωρίς για να είμαστε σίγουροι. Οι συνθήκες είναι πλέον ξηρές σε ορισμένα σημεία και χρειάζεται περισσότερο νερό και ο παγετός μπορεί ακόμα να εμφανιστεί στον σκανδιναβικό χώρο.

 

Υπάρχει ακόμα και η αβεβαιότητα αν οι παραγωγοί σιτηρών θα έχουν επαρκή ταμειακή ροή για να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος, όπως η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Προειδοποιώντας πως αυτή η κακή οικονομική κατάσταση ασκεί πιέσεις στους καλλιεργητές να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της παραγωγής τους.

Σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις των Copa - Cogeca για την ΕΕ των 28 κρατών μελών η παραγωγή μαλακού σίτου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,7 % σε 136.199.000 τόνους το τρέχον έτος, ενώ η παραγωγή κριθής θα μειωθεί ελαφρά κατά 0,4 %.