Ανακοινώσεις

03-04-2014
Την απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έτους 2014 για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 υπέγραψε ο Θανάσης Τσυατάρης.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ 

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%970%CE%92-17%CE%A7