Ανακοινώσεις

25-06-2014
Μια καλή συγκομιδή σιτηρών στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις για την περίοδο εμπορίας 2014/15, αυξημένη έως 2,3% σε σχέση με τα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Τα εν λόγω στοιχεία δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 20 Ιουνίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για τα δημητριακά των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca, όπου πολλά κράτη μέλη ανέφεραν καλές εκτιμήσεις συγκομιδής για το τρέχον έτος, ευελπιστώντας να φτάσει τους 304.147.000 τόνους στην ΕΕ-28, η οποία φαίνεται θα είναι σε αντίθεση με τις προβλέψεις στον υπόλοιπο πλανήτη.

Μιλώντας στη συνάντηση, οι πρόεδρος της ομάδας εργασίας, κ. Max Schulman από τη Φινλανδία, υπογράμμισε το πρόβλημα των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών και της ασθένειας της κίτρινης σκωρίασης που έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές χώρες. Επιπλέον τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μιας «καλής εργαλειοθήκης» που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων που επηρεάζουν ποιοτικά την παραγωγή, όπως: φυτά ανθεκτικά σε ασθένειες, νέες και καλύτερες ποικιλίες, έρευνα και ανάπτυξη, καλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. «Αυτό το έτος δείχνει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι ζωτικής σημασίας για να συγκομίσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων από τις καλλιέργειες μας. Οι γεωργοί της ΕΕ δεν μπορούν να δώσει ώθηση στην οικονομία της ΕΕ, χωρίς αυτά τα προϊόντα, αλλά και χωρίς νέες αναπαραγωγικές ποικιλίες», επισήμανε.

Σημειώνεται, επίσης, πως οι Copa-Cogeca σε συνεργασία με την Rabobank ξεκίνησαν μια μελέτη ώστε να υπάρξει καλύτερη χαρτογράφηση της τρέχουσας παραγωγικής ικανότητας, αποθήκευσης και διασύνδεσης των υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

 

Για περισσότερα, δείτε εδώ πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία των Copa-Cogeca: