Ανακοινώσεις

29-08-2014
Στις 28/08/2014 έγινε πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 214 2.1 Μείωση Νυτρορύπανσης,σε 2.109 δικαιούχους και ποσό 8.204.691,33 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξάλλου στις 28/8 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

 

1) Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, σε 10 δικαιούχους και ποσό 304.596,61 ευρώ

 

2) Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 15 δικαιούχους και ποσό 8.430,58 ευρώ.