Ανακοινώσεις

17-09-2014

Ευνοϊκή από πολλές μεριές μοιάζει η συγκυρία στο σύσπορο βαμβάκι, με τις προετοιμασίες των συντελεστών της αγοράς να καθιστούν εφικτή την κίνηση των τιμών παραγωγού πάνω από τα 44 λεπτά το κιλό, εφόσον και οι καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου δεν οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος.

Οι αγοραστές µας βρίσκονται εν αναµονή, µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για 320.000 τόνους εκκοκκισµένου βάµβακος.Οι αγοραστές µας βρίσκονται εν αναµονή, µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για 320.000 τόνους εκκοκκισµένου βάµβακος.

Σε κάθε περίπτωση, η χρονική στιγμή εκκίνησης της εκκοκκιστικής περιόδου κρίνεται καλή, αφενός γιατί οι τιμές οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του προϊόντος κινούνται σε ανοδικό κανάλι και κατά δεύτερον γιατί σταθερή τροχιά ανάκαμψης διαγράφει το τελευταίο διάστημα και το δολάριο.

Ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το ελληνικό βαμβάκι θα μπορούσε να επωφεληθεί από το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή είναι διαθέσιμη στο διεθνές εμπόριο αρκετά πριν φθάσει στην αγορά το αμερικάνικο βαμβάκι, γι’ αυτό και όπως λένε, τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου 2014 εμφανίζονται με καλύτερες τιμές απ’ ότι τα αντίστοιχα του Μαρτίου 2015.

Με άλλα λόγια το timing ειδικά για το σύσπορο είναι καλό και όπως εκτιμάται από έμπειρα στελέχη της εγχώριας αγοράς, µε τη βοήθεια του καιρού η τιμή παραγωγού µπορεί να προσεγγίσει ακόµα και τα 47 λεπτά το κιλό, κάτι που καταγράφεται και στο τελευταίο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό της εφημερίδας Agrenda. Όπως εκτιµούν αξιόπιστα στελέχη της αγοράς, µετά το «σκληρό δολάριο» (1,29525) που βοηθάει, πλάτη βάζουν και τα τελευταία στοιχεία του USDA για την παραγωγή στις ΗΠΑ, ενώ οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές στα διεθνή χρηµατιστήρια δεν είναι κακές.

Καιρού θέλοντος και... εµπόρου επιτρέποντος ο λογαριασµός δίνει αφετηρία στα 44 µε 45 λεπτά το κιλό, που µέχρι τα µέσα της συγκοµιδής µπορεί να πιάσει και τα 48 λεπτά το κιλό. Σε κάθε περίπτωση, τα «καλά σηµάδια» των παραγωγών που διαθέτουν διαπραγµατευτικά ατού, µπορούν να διεκδικήσουν τις παραπάνω τιµές, καθώς στην Ελλάδα όλα θα έχουν κριθεί στο ενδιάµεσο,  και πριν βγει στην αγορά η παραγωγή των ΗΠΑ. Εν τω µεταξύ, εδώ, οι τιµές του ξηρού βαµβακόσπορου βρίσκονται στα 21 λεπτά το κιλό.

Οι αγοραστές µας βρίσκονται εν αναµονή, µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για 320.000 τόνους εκκοκκισµένου βάµβακος, από τους οποίους µέχρι τώρα έχουν πουληθεί 50.000 τόνοι. Τα εκκοκκιστήρια δεν έρχονται από καλή χρονιά ενώ οι τράπεζες δεν στηρίζουν όπως στήριζαν, ακόµα και τις υγιείς επιχειρήσεις. Σίγουρα ο έντονος ανταγωνισµός που υπάρχει στην αρχή της σεζόν θα λειτουργήσει υπέρ των αγροτών, αλλά τα περιθώρια για µεγάλες διακυµάνσεις στενεύουν.