Ανακοινώσεις

19-09-2014

Με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές κινδυνεύουν να φορολογηθούν χιλιάδες αγρότες με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Συγκεκριμένα και όπως ορίζει η νομοθεσία εφόσον το εισόδημα το οποίο έχει δηλώσει ο αγρότης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, βάρκες κ.λπ.) καθώς και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θα θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογείται με συντελεστή διπλάσιο, δηλαδή με 26% αντί με 13% που προβλέπεται κανονικά για τα γεωργικά εισοδήματα.

Αυτό σημαίνει ότι εάν μία χρονιά κάποιος αγρότης είχε ζημιά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα τον φορολογούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα κληθεί να πληρώσει και προκαταβολή φόρου. Ακόμα και όσοι δηλώσουν εισοδήματα τα οποία είναι μικρότερα από το τεκμαρτό που προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία η διαφορά θα φορολογείται με συντελεστή 26% Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα τεθούν σε εφαρμογή το 2015 κατά τον υπολογισμό των φόρων για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι αγρότες εντός του 2014 και αναμένεται να οδηγήσει τους περισσότερους σε επιβαρύνσεις.

Για παράδειγμα αγρότης παντρεμένος με δύο παιδιά απέκτησε το 2014 εισόδημα 6.000 ευρώ. Διαθέτει κατοικία (διαμέρισμα) 120 τετραγωνικών μέτρων και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών, παλαιότητας 5 ετών

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς, που προβλέπει ο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), ο συγκεκριμένος αγρότης θα φορολογηθεί ως εξής:

Πραγματικό δηλωθέν εισόδημα: 6.000 ευρώ

Τεκμαρτό εισόδημα:

α) Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης: 2.500 ευρώ (προσωπικό ατομικό ελάχιστο τεκμήριο για κάθε έγγαμο)

β) Τεκμήριο διαβίωσης για την κατοικία:5.800 ευρώ

γ) Τεκμήριο διαβίωσης για το ΙΧ αυτοκίνητο: 4.000 ευρώ

Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος:.12.300 ευρώ

Επειδή το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η πρόσθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη ως «εισόδημα από επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογηθεί με 26%, αντί με 13% που θα φορολογηθεί το πραγματικό αγροτικό εισόδημα.

Ειδικότερα:

α) Φόρος στο πραγματικό εισόδημα: 6.000 ευρώ Χ 13% = 780 ευρώ

β) Φόρος στη διαφορά πραγματικού-τεκμαρτού εισοδήματος:

-Διαφορά: 12.300 ευρώ – 6.000 ευρώ = 6.300 ευρώ

-Φόρος: 6.300 ευρώ Χ 26% = 1.638 ευρώ

Σύνολο φόρου 2.418 ευρώ

 

(Πηγή: matrix24.gr)