Ανακοινώσεις

01-11-2014

Μέχρι τα 18 ευρώ ανά στρέμμα μπορεί να φτάσει η ενίσχυση που θα λάβουν οι παραγωγοί σκληρού σιταριού με τη νέα ΚΑΠ. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Αγροτικής Έκφρασης», στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζονται λύση η οποία θα πάρει σάρκα και οστά μετά τον Ιανουάριο του 2015.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.Με βάση τη νέα ΚΑΠ, η συνδεδεμένη ενίσχυση, όπως αναφέρεται στον εθνικό Φάκελο που κατατέθηκε από το ΥΠΑΑΤ στην Ε..Ε., στο σκληρό σιτάρι θα έχει 3,6 2015 (έως 6 ευρώ 2020) περίπου ανά στρέμμα.Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, όπως και σε όλες φυσικά, είναι σχετικό και ενδεικτικό, διότι αν οι εκτάσεις που θα δηλωθούν για ενίσχυση είναι μειωμένες, η στρεμματική ενίσχυση θα είναι αυξημένη, ενώ το αντίθετο θα συμβεί αν αυξηθούν οι εκτάσεις και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα συγκεκριμένα ποσά (για το σκληρό σιτάρι θα είναι πιο αυξημένα). Πάμε όμως τώρα να δούμε, ποια επιπρόσθετη ενίσχυση μπορεί να «απογειώσει» το συνολικό ποσό ενίσχυσης και να το φτάσει μέχρι τα 18 ευρώ ανά στρέμμα. Αυτή η πρόσθετη ενίσχυση έχει σχέση με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της καλλιέργειας. Δηλαδή, αν κάποιος παραγωγός ενταχθεί σ' αυτό το σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει στον Β' Πυλώνα των ενισχύσεων της ΚΑΠ και συγκεκριμένα στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, τότε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορεί να αντλήσει ένα επιπρόσθετο εισόδημα της τάξεως των 9 έως 12 ευρώ ανά στρέμμα.


Έτσι λοιπόν, προσθέτοντας τις (έστω και ενδεικτικές) τιμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης από 3-6 ευρώ/στρέμμα και τα 9-12 ευρώ/στρέμμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, φτάνουμε στα 12 έως 18 ευρώ/στρέμμα συνολικά. Μπορεί η παραπάνω ενίσχυση (μέσω της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) να μην αναφέρεται στον εθνικό Φάκελο, διότι κάτι τέτοιο θα υπέκρυπτε διπλή συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι, και το οποίο είναι ασύμβατο με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό αλλά, όπως σας προαναφέραμε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ΥΠΑΑΤ μετά τον Ιανουάριο του 2015 θα καθορίσει τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, όπου μέσα σ' αυτά θα ενταχθεί και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Πηγή: Αγροτική Έκφραση