Ανακοινώσεις

06-10-2011
Οι μικρές ανεμογεννήτριεςσυγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετά τον σχετικό κορεσμό στα φωτοβολταϊκά, αλλά και χάρη στα κίνητρα που δίνει ο νέος νόμος 3851, ο οποίος διαμορφώνει ειδικό ενιαίο τιμολόγιο για τα νησιά και το ηπειρωτικό σύστημα, 0,25 ευρώ ανά κιλοβατώρα και διευκολύνει την αδειοδοτική διαδικασία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Θανάση Γεωργακόπουλος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) κατά την παρουσίαση που έκανε στο πλαίσιο του Συνεδρίου Εnertech 2011, οι παράμετροι του κόστους για ένα διασυνδεδεμένο έργο μικρής Ανεμογεννήτριας ισχύος 50kW έχουν ως εξής:

• Κόστος Γης (αγορά ή ενοίκιο) ≈ Εξαρτάται από τη θέση
• Κόστος μελετών και αδειοδότησης ≈ 10.000 Ευρώ
• Ανεμογεννήτρια 50 KW με πύργο 20 μέτρα και inverter ≈ 80.000 S 170.000 Ευρώ
• Κόστος χωματουργικών, κατασκευής θεμελίων, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ανέγερσης ≈ 25.000 – 40.000 Ευρώ
• Κόστος σύνδεσης στο δίκτυο ≈ 10.000 S 20.000 Ευρώ

Το συνολικό κόστος χωρίς την αξία κτήσης της γης κυμαίνεται από 125.000 ως 240.000 Ευρώ.

Οι Μικρές Ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο δείχνουν να είναι μονόδρομος σε απομακρυσμένες εφαρμογές όπως ηλεκτροδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, απομακρυσμένων οικισμών ή μικρών νησιών, μέσω της δημιουργίας μικρών αυτόνομων υβριδικών συστημάτων και της δημιουργίας και υποστήριξης έξυπνων μίνι ηλεκτρικών δικτύων.

Επιπλέον, προσθέτει ο κ. Γεωργακόπουλος, λόγω της θεσμοθέτησης εγγυημένης τιμής kWh (0,25 ευρώ, feed in tariffs) στη χώρα μας αναμένεται αυξητική τάση στη ζήτηση εγκατάστασης διασυνδεδεμένων συστημάτων στην κατηγορία των Μικρών & Πολύ Μικρών Ανεμογεννητριών και κατά συνέπειες ξεκινούν οι συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς αυτής.

econews, ELETAEN