Ανακοινώσεις

31-05-2018
Κατά το 2017 στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε πειραματική εφαρμογή σε αγρό έκτασης 104 στρ. ο οποίος χωρίστηκε για τις ανάγκες του πειράματος σε 2 τμήματα των 52 στρ. αντίστοιχα. Η ποικιλία η οποία σπάρθηκε είναι η Fiona της Bayer. Οι καλλιεργητικές εφαρμογές παρέμειναν ίδιες και στα 2 τμήματα, ενώ στο ένα εκ των δύο πραγματοποιήθηκαν 3 επιπλέον εφαρμογές με  Amino16®, οι οποίες τοποθετήθηκαν χρονικά ως εξής: Στον όγδοο κόμβο Κατά την εμφάνιση των πρώτων λουλουδιών Κατ... (συνέχεια)
30-05-2018
ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές. Συνιστάται επέμβαση μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο. Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη η επέμβαση μπορεί να αποφευχθεί ή να γίνει χρήση βιολογικού σκευάσματος.  ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Σε αντίθεση με την κοινή δροσόφιλα το είδος Drosophila suzukii έχει την ικανότητα να εναποθέτει αυγά και να αναπτύσσεται σε υγιείς καρπούς κερασιά... (συνέχεια)
29-05-2018
Αρκούσε μια ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης ότι «φέτος υπάρχει καλή ανθοφορία» για να επικρατήσει «πανικός» στη διεθνή αγορά ελαιολάδου και να ξεκινήσει μια πτώση των τιμών παραγωγού σε όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες και στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται (εν αναμονή της νέας ανακοίνωσης των Ισπανών για την φετινή καρπόδεση) χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει που θα σταματήσει.   Έτσι οι Ιταλοί έμποροι φοβούμενοι ότι η επερχόμενη ισπανική παραγωγή θα είναι μεγάλη έχουν «παγώσε... (συνέχεια)
25-05-2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπεγράφη 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργα... (συνέχεια)
23-05-2018
Οι κατά τόπους βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni) ►Αρχικά συμπτώματα μολύνσεων («λαδιές») εμφανίστηκαν σποραδικά σε εστίες. Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα προβλέπεται να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες. ► Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητ... (συνέχεια)
17-05-2018
Οι καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσµών εχθρών και την εξάπλωση ασθενειών στα Πυρηνόκαρπα. ΕΝΤΟΜΑ ΑΝΑΡΣΙΑ - ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ) Στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων παρατηρείται γενικά µία µικρή αύξηση των συλλήψεων ακµαίων ανάρσιας. Η συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου γραφολίθα συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές, αλλά µε µικρούς πληθυσµούς. Για την προστασία της νεαρής βλάστησης και κυρίως των καρπών από τις προνύµφε... (συνέχεια)
16-05-2018
Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τα προϊόντα αναφέρουν τα εξής: Σιτάρι: Η παγκόσμια προμήθεια σιταριού για το 2018-2019 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μηδαμινά αφού τα υψηλά αρχικά αποθέματα ισοσταθμίζονται μερικώς από την μείωση της παραγωγής που συνέβη την προηγούμενη χρονιά. Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού υπολογίζεται στους 747,8 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά 10,6 εκατ. τόνους σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Αυτή η διαφορά από έτος σε έτος συνδέεται με την μείωση της παραγωγής στη Ρωσία κατά 13,0 ... (συνέχεια)
15-05-2018
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών (έντονες βροχοπτώσεις) ευνόησαν την διασπορά του παθογόνου στους Αµυγδαλεώνες των Νοµών Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ Phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές.  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές ... (συνέχεια)
14-05-2018
Η σχέση μεταξύ των δικτύων διανομής και των ελαιοπαραγωγών είναι εξαιρετικά άνιση, κάτι το οποίο απεικονίζεται και από το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς. Αυτό οφείλεται κυρίως στον κατακερματισμό του κλάδου και στη συνακόλουθη δυσανάλογη διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων λιανοπωλητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για την αντιστροφή αυτής της εικόνας, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των ελαιοπαραγωγών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών και ... (συνέχεια)