Ανακοινώσεις

15-05-2018
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών (έντονες βροχοπτώσεις) ευνόησαν την διασπορά του παθογόνου στους Αµυγδαλεώνες των Νοµών Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ Phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές.  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές ... (συνέχεια)
14-05-2018
Η σχέση μεταξύ των δικτύων διανομής και των ελαιοπαραγωγών είναι εξαιρετικά άνιση, κάτι το οποίο απεικονίζεται και από το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς. Αυτό οφείλεται κυρίως στον κατακερματισμό του κλάδου και στη συνακόλουθη δυσανάλογη διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων λιανοπωλητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για την αντιστροφή αυτής της εικόνας, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των ελαιοπαραγωγών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών και ... (συνέχεια)
12-05-2018
Ευφυής γεωργία: Πρώτη εθνική υποδομή στην Ευρώπη.   Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση το ακόλουθο ψηφιακό έργο: Η διαβούλευση θα διεξαχθεί, για 15 ημέρες, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.   (συνέχεια)
11-05-2018
Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, αναμένεται εμφάνιση του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιομηχανικής τομάτας. Περονόσπορος (Phytopthora infestans – Peronospora parasitica) Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και δροσερό καιρό. Οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη και την εξάπλωση του περονόσπορου είναι υψηλή σχετική υγρασία, νεφοσκεπείς ημέρες, βροχερές ημέρες, με ομίχλες το απόγευμα. Απαιτείται πολύ υψ... (συνέχεια)
09-05-2018
Την πρόθεσή του να δημιουργήσει συμμαχία κρατών προκειμένου να αποφευχθούν οι περικοπές κατά 5% της χρηματοδότησης στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που προβλέπεται στην πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, εξέφρασε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας. «Το ίδιο ακριβώς συνέβη και κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρότασης για τον προϋπολογισμό», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Δεν μπορούμε να πάμε από 408 δισεκατομμύρια ευρώ σε 364 δις… Δεν είναι σωστό τη στιγμή που ζητά... (συνέχεια)
08-05-2018
Σε σχέση με τη φυτοπροστασία, η καλλιεργητική περίοδος χωρίζεται στην πράξη σε τρία στάδια – τρεις περιόδους:  Α΄  Περίοδος – από την σπορά μέχρι τα τέλη Ιουλίου - Β΄ περίοδος – από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου - Γ περίοδος – ο μήνας Σεπτέμβριος Ας δούμε με λίγα λόγια πώς πρέπει να ενεργεί ο ενημερωμένος βαμβακοπαραγωγός, σχετικά με τη φυτοπροστασία του βαμβακιού, στην πρώτη περίοδο φυτοπροστασίας τους Βαμβακιού που διανύουμε τώρα. Πρώτη Περίοδος... (συνέχεια)
07-05-2018
Με στόχο να εξοικονομήσει πόρους για τους μικρούς και τους μεσαίους αγρότες και με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής θα μειωθεί κατά 5%, με βάση την προταση που κατατέθηκε στις 2 Μαΐου για την περίοδο 2021-2028, η Κομισιόν θα προτείνει την επιβολή ανώτατου ορίου 60.000 ευρώ στις ατομικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι από το 2022, εφόσον περάσει η πρόταση αυτή, δεν θα δίνονται ποσά άνω των 60.000 ευρώ ετησίως σε βασική ενίσχυση και πρα... (συνέχεια)
05-05-2018
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε ολόκληρο το Νομό Ημαθίας και στο Ν. Πιερίας. Υφίσταται προβληματισμός για τα αιτιατού φαινομένου αυτού και δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν ο μειωμένος αριθμός οφθαλμών οφείλεται στη μη δημιουργία, ή στην πτώση σε κάποια φάση . Και στη μία ή στην άλλη περίπτωση αναζητούνται τα αίτια. Εάν θεωρηθεί ότι το φαινόμενο οφείλεται σε πτώση οφθαλμών τα αίτια που την προκαλούν είναι: 1. Η ανεπαρκής διακοπή λήθαργου των οφθαλμών. Αν και ο χειμώνας ήταν αρκ... (συνέχεια)
04-05-2018
Η φυτοτοξικότητα των καλλιεργειών λόγω της εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων, είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Συχνά οφείλεται σε συνδυασμό παραμέτρων και καταστάσεων, όπως οι καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις εδαφολογικές συνθήκες. Η χρήση των φυτοφαρμάκων από τους περισσότερους καλλιεργητές είναι αναπόφευκτη. Η φυτοτοξικότητα των καλλιεργειών λόγω των φυτοφαρμάκων πολλές φορές δεν είναι πλήρως και εύκολα κατανοητή από τους παραγωγούς. Ενώ λοιπόν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχο... (συνέχεια)
02-05-2018
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει πωλητήριο με τιμές ευκαιρίας και πολλές δόσεις, σε χιλιάδες καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις.   Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της δυνατότητας εξαγοράς από τους αυθαίρετους καταπατητές των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η οριστική επίλυση του σχετικού προβλήματος και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Σε ... (συνέχεια)