Ανακοινώσεις

13-12-2017
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη συστήματα ελεγχόμενης κυκλοφορίας των μηχανημάτων στο χωράφι. Έχει παρατηρηθεί και μετρηθεί ότι οι κινήσεις των τρακτέρ με τα διάφορα μηχανήματα για τις καλλιεργητικές φροντίδες στη διάρκεια μιας καλλιέργειας περνούν και συμπιέζουν πάνω από το 80% του χωραφιού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μετά από όργωμα και την κατεργασία του εδάφους το έδαφος συμπιέζεται και πάλι μέχρι την επόμενη κατεργασία του εδάφους που ίσως την... (συνέχεια)
12-12-2017
Μετά από πρωτοβουλία της τράπεζας Πειραιώς, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί τα 10.200.000 ευρώ, για την παραγωγή που παρέδωσαν το 2017 στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). Η τράπεζα δέχτηκε να πληρώσει τους παραγωγούς και προχώρησε στη δέσμευση ποσοτήτων ζάχαρης σαν «εγγύηση» από τα εργοστάσια σε Ορεστιάδα και Πλατύ. Σε δηλώσεις που έκανε στον ΑγροΤύπο ο τευτλοπαραγωγός κ. Παύλος Μπογιαννίδης, «κάτι αντίστοιχο έκανε και στο παρελθόν η ΑΤΕ. Εμείς βλέπουμε θετι... (συνέχεια)
11-12-2017
Ξεκίνησε η πρώτη φάση της συγκομιδής σπανακιού στον κάμπο, με τις πρώτες ενδείξεις να είναι θετικές τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα της παραγωγής. Η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη και ευχή των παραγωγών είναι να μην επαναληφθούν οι περσινές κακές καιρικές συνθήκες, όταν ο παγετός αρχικά και ο χιονιάς του Ιανουαρίου εν συνεχεία έπληξε σε ποσοστό ακόμη και 50% την παραγωγή. Στον αντίποδα υπήρξαν και οι κερδισμένοι, αφού στην υπόλοιπη Ελλάδα η ζημιά στο σπανάκι ήταν μεγαλύτερη ... (συνέχεια)
08-12-2017
Με την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του Βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας Ακροποτάμου στον Δήμο Παγγαίου, ο Δήμος μας προχωράει πλέον δυναμικά στις διαδικασίες αξιοποίησής του. Έτσι ο Δήμος Παγγαίου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Α.Μ.Θ., το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, διοργανώνει ενημερωτική... (συνέχεια)
07-12-2017
Τον Δεκέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιόρισε τη χρήση τριών ιδιαίτερα τοξικών νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων, συγκεκριμένα της ιμιδακλοπρίδης, της κλοθειανιδίνης και της θειαμεθοξάμης. Κατά την 4η επέτειο της μερικής απαγόρευσης των ουσιών αυτών, οι νέες επιστημονικές γνώσεις επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν επαρκούν. Γι’ αυτό και ενώνονται περισσότερες από 80 ΜΚΟ της ΕΕ για να ζητήσουν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ να απαγορεύσουν πλήρως τα νεονι... (συνέχεια)
06-12-2017
Σημαντικό μέρος του κόστους είναι η λίπανση. Μπορεί η εφαρμογή διαφορετικών δόσεων λιπάσματος σε διαφορετικά σημεία του χωραφιού σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών να μειώσει τις εφαρμοζόμενες ποσότητες και το κόστος παραγωγής αντίστοιχα; Ας δούμε την Εικόνα 1 που απεικονίζει ένα χωράφι 50 στρεμμάτων και την περιεκτικότητα του εδάφους σε φωσφόρο. Εικόνα 1: Περιεκτικότητα εδάφους σε φωσφόρο σε ένα χωράφι 50 στρεμμάτων στην Καρδίτσα Είναι προφανές ότι το βόρειο τμή... (συνέχεια)
05-12-2017
Ειδικό σχέδιο εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ ή ΚΑΠ) θα υποβάλει κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά για έγκριση στην Κομισιόν, στο οποίο θα συμπεριλάβει εργαλεία και μέτρα που θα προσιδιάζουν στις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, τον αριθμό των δέντρων που θα πρέπει να έχει ένα χωράφι για να είναι επιλέξιμο για επιδότηση, θα το αποφασίζει το κράτος μέλος και όχι οι Βρυξέλλες. Τα παραπάνω ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε χθες ο Επίτροπο... (συνέχεια)
04-12-2017
Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διαφάνειας που θα παρέχει στους καταναλωτές της ΕΕ άμεση πρόσβαση στα δεδομένα για την ασφάλεια των προϊόντων ξεκινά η γερμανική Bayer την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τομέα.   Η πρόσφατη επανέγκριση της άδειας της γλυφοσάτης έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Η έλλειψη πρόσβασης σε επιστημονικές μελέτες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους υπεύθυνους χά... (συνέχεια)
02-12-2017
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών στα Μηλοειδή. ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ  (Phytophthora spp.) Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. ►  Αποκάλυψη (ξελάκωμα) του λαιμού των προσβεβλημένων δένδ... (συνέχεια)
01-12-2017
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών στα Πυρηνόκαρπα ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Phytophthora spp.) ► Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. ►  Αποκάλυψη (ξελάκωμα) του λαιμού ... (συνέχεια)