Προσφορές

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2018
€ 0.00

YaraMila είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από τα πιο ουσιώδη θρεπτικά συστατικά των φυτών - ένας συνδυασμός του αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K) - με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών και την ποιότητα.
Ιδανικός τύπος για βασική λίπανση βαμβακιού, ηλίανθου και ελαιοκράμβης. 

Επικοινωνήστε για προσφορά.