Προσφορές

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00

«Vera» προέρχεται από την παλιά λέξη των Νορβηγών «Vekra» και σημαίνει «Δυνατή Καλλιέργεια».
YaraVera Eura 46 ®  είναι η αδιαφιλονίκητη "νούμερο ένα" ουρία με υψηλή περιεκτικότητα αζώτου και το αποτέλεσμα μιας μοναδικής διαδικασίας που εξασφαλίζει απαράμιλλη καθαρότητα και ομοιογένεια του μεγέθους των σωματιδίων (μέση διάμετρος 3,8 χιλιοστά), καθιστώντας το προϊόν μοναδικό στον τομέα των λιπασμάτων με βάση το άζωτο ουρίας.
YaraVera Eura 46 ®  χαρακτηρίζεται επίσης από τη συνολική απουσία σκόνης και την υψηλή σταθερότητα.
YaraVera Eura 46 ®  έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορες καλλιέργειες και σε διαφορετικά περιβάλλοντα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν έχει προγραμματιστεί μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω χρήσης νιτρικών λιπασμάτων, με υψηλές αποδόσεις ποιότητας.

Επικοινωνήστε για προσφορά.