Προσφορές

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Το πρώτο λίπασμα νιτρικού αμμωνίου με υδατοδιαλυτό ασβέστιο και θείο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη, σίδηρο και ψευδάργυρο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη και υδατοδιαλυτό ασβέστιο. Επικοινωνήστε για προσφορά.       (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη, υδατοδιαλυτό ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Τα προϊόντα της εταιρίας YARA όπως και το συγκεκριμένο λίπασμα YaraMila Star Plus 21-17-03+4S+0,6MgO+0,15Zn ενσωματώνουν περισσότερα από 110 χρόνια πείρας και προσφέρουν σταθερή ποιότητα, απουσία διαχωρισμού των συστατικών και προβλέψιμη απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδες Νιτρικό Κάλιο.   Το Unika Kali είναι μια ιδανική πηγή καλίου αλλά και αζώτου, με επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν ιδανικό λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες. Είναι απαλλαγμένο χλωρίου, νατρίου, θειικών και κάθε άλλου επιζήμιου στοιχείου για τα φυτά. Αποτελείται αποκλειστικά από θρεπτικά στοιχεία, απαραίτητα για τα φυτά. Έχει ελάχιστα αδιάλυτα στερεά - λιγότερα από 300ppm.   Η διαλυτότητά του στο νερό είναι πρακτικά πλήρης - 100%. &... (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδες prilled λίπασμα της Yara Σύνθεση YaraMila Complex:      Άζωτο Ν 12% (5% νιτρικό - 7% αμμωνιακό) Φώσφορος Ρ 11% (P2O5) Κάλιο Κ 18% (K2O) Μαγνήσιο Mg (2,65% MgO) Θείο S (19,9% SO3) Ψευδάργυρος Zn (0,02%) Βόριο Β (0.015%) Σίδηρος Fe (0.02%) Μαγγάνιο Mn (0.02%)  Ιδανικός τύπος για καλλιέργειες απαιτητικές σε κάλιο και ιχνοστοιχεία όπως τα κηπευτικά, ο καπνός, η πατάτα και τα οπωροφόρα. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)