Προσφορές

Τελευταία ενημέρωση: 28-07-2015
€ 2.00
Η δακοπαγίδα Dacus Stick είναι σχεδιασμένη για την προστασία των ελαιοδένδρων από το δάκο. Το ειδικό προσελκυστικό που περιέχει έλκει και παγιδεύει το δάκο στο πεδίο κόλλας. Είναι μη τοξική, έτοιμη για χρήση και έχει διάρκεια ζωής 3-4 μήνες. Τοποθετείται μία περίπου σε κάθε ενήλικο δένδρο. (συνέχεια)