Προσφορές

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Νιτρική Αμμωνία κοκκώδης και υδατοδιαλυτή Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
YaraMila είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από τα πιο ουσιώδη θρεπτικά συστατικά των φυτών - ένας συνδυασμός του αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K) - με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών και την ποιότητα. Ιδανικός τύπος για βασική λίπανση βαμβακιού, ηλίανθου και ελαιοκράμβης.  Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδες prilled λίπασμα της Yara ιδανικό για το καλαμπόκι. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Σύμπλοκο λίπασμα με 100% αμμωνιακό άζωτο ιδανικό για τα χειμερινά σιτηρά, τη μηδική και όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση νιτρικών ενώσεων στο έδαφος. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Το πρώτο λίπασμα νιτρικού αμμωνίου με υδατοδιαλυτό ασβέστιο και θείο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη, σίδηρο και ψευδάργυρο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη και υδατοδιαλυτό ασβέστιο. Επικοινωνήστε για προσφορά.       (συνέχεια)
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017
€ 0.00
Κοκκώδης θειοφωσφορική αμμωνία με θειικό ανυδρίτη, υδατοδιαλυτό ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Επικοινωνήστε για προσφορά. (συνέχεια)